• Tartalom

59/2013. (VII. 15.) VM rendelet

59/2013. (VII. 15.) VM rendelet

az egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.07.18.

Az 1. §, a 3. §, az 5. §, a 6. § és a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 6. alpontjában meghatározott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § a) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § c) pontja tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § d) pontja tekintetében növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § e) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § f) pontja tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 28. alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § g) pontja tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § h) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § i) pontja tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § j) pontja tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § k) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § l) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beérkezett pályázatokat a Pályázatértékelő Bizottság (a továbbiakban: PÉB) vizsgálja meg.”

2. § (1) A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztési programjáról a tenyésztési hatóság felkérésére az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) véleményt nyilvánít.
(2) A tenyésztési program elismert tenyésztő szervezet általi végrehajtását a tenyésztési hatóság felügyeli, és az általa elkészített, a Tanáccsal egyeztetett génerőforrás megőrzésére irányuló védett őshonos mezőgazdasági állatfajták az R. szerinti Felülvizsgálati Szabályzata alapján évente egyszer ellenőrzi.”

(2) A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Adott fajta létszámának kritikus szint alá süllyedése, vagy a fajta eredeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló tevékenység esetén a tenyésztési hatóság]

a) a Tanács szakmai véleményét kikéri,”

(3) A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tenyésztési hatóság – a Tanács meghallgatása mellett – a tenyésztő szervezet elismerésének felfüggesztését, amennyiben a felfüggesztés nem vezet eredményre, visszavonását kezdeményezi.”

3. § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet – a (6a) bekezdésben foglalt eset kivételével – kizárólag február 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett.”

(2) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője nyújthat be tárgyév szeptember 30-ig átírási kérelmet e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett, amennyiben a tárgyévi egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási kifizetési kérelmet a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.”

(3) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 16. § (6a) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdésében az „MgSzH járási állategészségügyi hivatalának” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának” szöveg lép.

5. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontjában szereplő „2 százalékpontnyi” szövegrész helyébe „4 százalékpontnyi” szöveg lép.

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Vhr. 12. § (4) bekezdése és a 24. § (2) bekezdése e rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó.”

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel [a továbbiakban: 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet] megállapított 1. § (4) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. § (1) A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 1. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

i) átlagos fűtőérték: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok számtani átlaga;
j) felhasznált hőenergia mennyiség: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag mennyiségének és a tüzelőanyag átlagos fűtőértékének szorzata MJ mértékegységben kifejezve.”

(2) A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. § i) és j) pontját a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Hatályát veszti

a) a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet;

b) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése, 9. § (4) bekezdése, 11. § (2) bekezdése és a 32. § (2) bekezdése;

c) az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről szóló 10/1999. (I. 27.) FVM rendelet;

d) a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése, valamint melléklete;

e) a Termékpálya Bizottság működésének részletes szabályairól szóló 96/2003. (VIII. 15.) FVM rendelet;

f) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 94. §-a;

g) a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 3. §-a;

h) az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése;

i) a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 2. és 3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 6. § (2) és (5) bekezdése;

j) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 19. §-a;

k) a Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet;

l) a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „f) és” szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére