• Tartalom

59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjaira és az egyes rendőri szervek ügyeleteire vonatkozó ORFK utasítások módosításáról1

2014.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjaira és az egyes rendőri szervek ügyeleteire vonatkozó ORFK utasítások módosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti Megbízotti Szabályzata kiadásáról szóló
11/1995. (VIII. 30.) ORFK utasítás módosítása
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti Megbízotti Szabályzata kiadásáról szóló 11/1995. (VIII. 30.) ORFK utasítás 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A szolgálat megkezdésekor a körzeti megbízott köteles – székhelyétől függően – személyesen vagy híreszköz útján az illetékes tevékenység-irányítási központnál (a továbbiakban: TIK) jelentkezni, és a szolgálat befejezésekor a kapott feladatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről személyesen vagy híreszközön keresztül a TIK-nek beszámolni.”
2. Az útzár telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 9/1996. (III. 21.) ORFK utasítás módosítása
2. Az útzár telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 9/1996. (III. 21.) ORFK utasítás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknál a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 44. § (7) bekezdésben foglalt esetben az útzár telepítésének engedélyezésére a tevékenység-irányítási központ ügyeletvezetője, főügyeletese, valamint ügyeletese is jogosult.”
3. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás módosítása
3. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás részét képező, a Magyar Köztársaság Rendőrségének Fogdaszolgálati Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A fogda befogadó egységében felállított fogdaőr a bejárati ajtók nyitása előtt a kitekintő sávon, majd a rácsajtón keresztül köteles meggyőződni a belépésre jelentkező személy (személyek) belépési jogosultságáról. Az őrzésbiztonság veszélyeztetésének gyanúja, a belépési jogosultság hiánya vagy a fogdába be nem vihető tárgyak (pl. lőfegyver, robbanóanyag) felfedése esetén az ajtókat köteles zárva tartani és a parancsnokot, valamint a tevékenység-irányítási központot (a továbbiakban: TIK) vagy a rendőri szerv ügyeleti szolgálatát, valamint a rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokát köteles azonnal értesíteni.”
4. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Új előállító helyiséget a fogdában kialakítani nem lehet. A fogdán kívüli előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott állandó őrzését zárt láncú videórendszerrel vagy az előállító helyiség előtt rendkívüli őr felállításával kell biztosítani. A szolgálatirányító parancsnok gondoskodik az őr kijelöléséről és az őrutasítás szerinti eligazításáról, amelyről értesíti a TIK-et vagy a rendőri szerv ügyeleti szolgálatát.”
5. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzata 19. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hivatali munkaidőn túl, ha a késedelem veszéllyel jár, a megerősítő őrségről a fogdát működtető rendőri szerv TIK-jének vagy ügyeleti szolgálatának vezetője, valamint a rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka gondoskodik.”
6. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzata 19/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A. Az olyan épületben vagy épületrészben, amely legfeljebb 10 fő fogvatartott rövid időtartamú fogva tartására – az előállított és az őrizetbe vett személyek elhelyezésére – szolgál, fel van szerelve a biztonsági felügyelet ellátásához szükséges működő, zárt láncú videórendszerrel, illetve az őr által kezelhető riasztórendszerrel, egy rendőr állandó jelenléte, illetve szolgálatellátása szükséges. Az ilyen épületben vagy épületrészben az őrszolgálatot ellátó rendőr tevékenységét, valamint a fogvatartottak magatartását az ügyeleti feladatot ellátó vagy a rendőri szerv vezetője által kijelölt más személy a monitoron köteles figyelemmel kísérni, indokolt esetben gondoskodni megerősítő erő vezényléséről.”
7. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzata 26. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép:
„A szolgálatba lépő fogda- és kísérő őrök részére az eligazítást a fogdaparancsnok – távollétében a helyettesítésével megbízott parancsnok, a TIK vagy a rendőri szerv ügyeleti szolgálatának ügyeletvezetője, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok – köteles megtartani, a közalkalmazottak feladatait meghatározni.”
8. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzata 27. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(27. A fogdaszolgálat átadás-átvétele a fogdában történik, amely terjedjen ki:)
e) az őrzésbiztonsági berendezések és eszközök – a jelző-, ellenőrző- és riasztórendszerek – állapotára, működőképességére, a fogda és a TIK vagy az ügyeleti szolgálat közötti távbeszélő-kapcsolat ellenőrzésére;”
9. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. A végrehajtást, a megállapításokat a szolgálatot átvevő őrparancsnok távbeszélőn jelenti a fogdát működtető rendőri szerv TIK-je vagy ügyeleti szolgálata ügyeletvezetőjének és a rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokának. A szolgálat átadás-átvétel megtörténtét az erre a célra rendszeresített naplóba kell bejegyezni. A napló – többek között – részletesen tartalmazza a megállapítottakat, a folyamatban lévő feladatokat, a letéti pénz és értékek tételes átvételének végrehajtását.”
10. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. A rendőrségi fogdába csak az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő, eredeti rendelvény alapján lehet befogadni. A fogva tartás végrehajtásával kapcsolatos bírói, hatósági határozatot, értesítést zárt borítékban mellékelni kell a rendelvényhez. Felbontására a fogdában az ellenőrző ügyész, a fogvatartott ügyében eljáró nyomozó szerv vezetője és az ügyintéző jogosult. A fogva tartásért felelős a rendelvény aláírási jogát akadályoztatása esetén átruházhatja az őrizetbe vételre jogosult alárendelt vezetőre, a TIK vagy az ügyeleti szolgálat ügyeletvezetőjére, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnokra. A rendelvény nyomtatványon minden esetben a fogva tartásért felelős nevét kell szerepeltetni. Az erről szóló intézkedést – aláírásminta melléklettel – a fogdaokmányok között el kell helyezni.”
11. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzata 52. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fogvatartott kapcsolattartásra, látogató fogadásra vonatkozó jogának gyakorlását a nyomozó hatóság, az eljáró szerv vezetője, távollétükben a TIK vagy az ügyeleti szolgálat ügyeletvezetője, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok köteles biztosítani.”
12. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. A TIK vagy az ügyeleti szolgálat ügyeletvezetője, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok a Rendelet 3. § (4) bekezdésében felsorolt személyeknek, szervezetek tagjainak a rendőri szervhez érkezésekor a személyazonosság és jogosultság megállapítását követően megadja a szükséges tájékoztatást és segítséget, védő, eljáró jogi képviselő érkezéséről a fogva tartás alapjául szolgáló ügyben eljáró előadót – vizsgálót – és a fogdaparancsnokot tájékoztatja, és kísérő biztosításával lehetővé teszi a fogda ügyvédi beszélőhelyiségéhez történő eljutást.”
13. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 77. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. Az objektumon belül történő kísérés biztonságos végrehajtását – pl. az ügyeleti szolgálat, a TIK, az objektumőrség előzetes értesítését, a kísérési útvonal előzetes biztonsági ellenőrzését, a nyílászárók zártságának biztosítását – a helyi sajátosságok figyelembevételével a rendőri szervek vezetői intézkedésben szabályozzák. A kísérő őröket a fogvatartott neméhez, testi alkatához, fizikumához és veszélyességi fokához igazodva kell kiválasztani, lőfegyverrel történő felszerelésük – biztonságos körülmények között – mellőzhető.”
14. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás Szabályzatának 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. A fogdaszolgálatot ellátó rendőr köteles a fogvatartottak által elkövetett és más rendkívüli eseményt a szolgálati elöljárónak – hivatali munkaidőn túl a TIK vagy az ügyeleti szolgálat ügyeletvezetőjének, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnoknak – azonnal jelenteni és az elsődleges intézkedéseket megtenni.”
4. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló
22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás módosítása
15. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. A járőr – ha az induló, illetőleg a célállomáson rendőrőrs (vasúti alosztály) működik, és az nem a szolgálati helye – köteles jelentkezni a szolgálatirányító parancsnoknál, jelenteni a kísért vonatok számát, érkezési, indulási idejét, az állomáson, pályaudvaron teljesítendő szolgálatának időtartamát, addigi intézkedéseit és tapasztalatait. Tájékozódnia kell a bejelentésekről, eseményekről, információkról. Azokon az állomásokon, pályaudvarokon, ahol rendőrőrs (alosztály) nem működik, a vonatkísérő járőr a területileg illetékes rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokánál vagy tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) ügyeletesénél köteles híradó eszköz útján bejelentkezni.”
16. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 80. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. A közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzésére, az őrszolgálatok ellátására vezényelt járőrök és őrök szolgálat közbeni közvetlen irányítását – a rendőri szerv vezetője által meghatározott rendben – a TIK ügyeletesének utasítása vagy engedélye alapján végzi a kijelölt szolgálatirányító parancsnok. Egy rendőri szervnél a járőrök és az őrök feladatuk teljesítésének során – szolgálati ághoz, szolgálathoz való hovatartozásuktól függetlenül – lehetőleg egy szolgálatirányító parancsnok alárendeltségébe tartozzanak.”
17. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 81/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„81/A. A szolgálatirányító parancsnok a napi eligazítást követően a Robotzsaru NEO alkalmazásán keresztül jelentést tesz a TIK ügyeletese részére arról, hogy a korábban tervezett szolgálatba beosztott erőkben, eszközökben változás történt-e, valamint arról, hogy az eligazítás során meghatározott feladatok bővültek vagy módosultak, és ha igen, azok milyen módon és milyen mértékben befolyásolják a tevékenységek irányítását, koordinálását, összehangolását. A TIK az új információkat, adatokat kezeli, rögzíti, és a korábbi adatokat, információkat a hatékony irányítás érdekében a szükséges mértékben módosítja és továbbítja.”
18. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 82. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. A rendőri szerv állományának irányítása szempontjából kiemelt jelentőségű tervek és más okmányok egy példányát a szolgálatirányító parancsnoknál, valamint a TIK-en vagy az ügyeleti szolgálaton is el kell helyezni, amelyek átadás-átvétel tárgyát képezik.”
19. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 83. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. A járőrök és az őrök a szolgálatirányító parancsnok közvetlen alárendeltségébe – amennyiben nem szervezetszerű elöljáró – az eligazítás megkezdésekor kerülnek, és alárendeltségük a beszámoltatást követően szűnik meg. Az eligazítást és a beszámoltatást végző parancsnok – ha nem azonos a szolgálatirányító parancsnokkal – köteles a szolgálatirányító parancsnok részére a szükséges tájékoztatást megadni. Szolgálatban lévő járőrnek és őrnek utasítás – a TIK-en kívül és a rendőrség szolgálati szabályzatának 87. § (3) bekezdésében írtak kivételével – csak a szolgálatirányító parancsnok és a szolgálati elöljáró útján adható. Az ilyen utasítást haladéktalanul az annak kiadója jelenti a TIK ügyeletesének.”
20. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 85/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„85/A. A 85. pont a) alpontjában szereplő intézkedésekhez szükséges a TIK ügyeletesének jóváhagyása, amely mellőzhető, ha a késedelem veszéllyel jár, azonban amint lehetséges, az intézkedésről jelentést kell tenni a TIK ügyeletesének.”
21. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 136. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„136. A járőrkörzet-leírást, az útiránytervet és az őrutasítást legalább három példányban kell elkészíteni. Egy példányát a járőr, őr részére az eligazításon át kell adni, amelyet a szolgálatának teljesítése során köteles magánál tartani, és az ellenőrző elöljáró felhívására átadni. A körzetleírások, útiránytervek, őrutasítások egy példányát a szolgálatirányító parancsnoknál kell kezelni, valamint egy példányt a TIK-en kell elhelyezni.”
22. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata Kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás 80/A. pontja hatályát veszti.
5. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló
11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás módosítása
23. Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás 74. pontja.
6. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás módosítása
24. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az utasítás hatálya kiterjed a futárszolgálat központi szerve és a rendőr-főkapitányságok szervezetébe tartozó kihelyezett futárszolgálati egységek teljes személyi állományára, a futárszervek irányításában érintett rendőri vezetőkre, valamint – ahol a Szabályzat külön így rendelkezik – a tevékenység-irányítási központokra (a továbbiakban: TIK).”
25. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A TIK-ek – a megyei rendőrfőkapitány által meghatározottak szerint – a futárszolgálat központi szerve és a megyei futárszervek közötti küldemények átadásában és átvételében közreműködnek.”
26. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 163. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„163. A futárgépjármű lekövetésére utaló körülményekről a legközelebbi TIK-et haladéktalanul tájékoztatni kell. Meg kell kísérelni a lekövető járműtől való elszakadást és a legközelebbi védelmet biztosító objektumba – lehetőleg fegyveres vagy rendvédelmi szerv objektumába – kell hajtani. A lekövető jármű előzési és leszorítási kísérletét megfelelő manőverezéssel (út közepén való haladás stb.) kell megakadályozni.”
27. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 190. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„190. A balesetről haladéktalanul jelentést kell tenni a járatvezető futár közvetlen szolgálati elöljárójának, munkaidőn kívül az illetékes TIK-nek. Amennyiben rendőri intézkedés szükséges, értesíteni kell az erre illetékes rendőri szervet és a szükségnek megfelelően kérni a mentők, műszaki mentők (tűzoltók) helyszínre küldését. A helyszínt a rendőri intézkedés megkezdéséig biztosítani kell, és az csak a rendőri intézkedés befejezése – ha rendőri intézkedés nem volt, a kárfelelősség megállapításához szükséges iratok kitöltése – után hagyható el.”
28. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 193. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„193. A balesetekről az illetékes TIK-nek a rendkívüli események jelentésére vonatkozó szabályok szerint kell jelentést tenni. A halálos és súlyos személyi sérüléssel, valamint a küldemények sérülésével járó balesetet a futárszolgálat vezetőjének haladéktalanul jelenteni kell.”
29. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 207. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„207. A futárszolgálat által továbbított küldemények biztonsága érdekében a futárszolgálat országos távolsági futárjáratainak mozgását a TIK-eknek az illetékességi területükön figyelemmel kell kísérniük.”
30. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklete a következő 207/A. ponttal egészül ki:
„207/A. A TIK az illetékességi területére érkező futárjárat híradástechnikai eszközön (rádió, telefon) történő bejelentkezését és a terület elhagyása után a kijelentkezését köteles fogadni. Ha a bejelentkezés után a futárjárat a tervezett időre nem érkezik meg és nem jelentkezik, a TIK köteles intézkedni a késés okának a tisztázására, szükség esetén a segítségnyújtásra. Ugyanígy kell eljárni, ha a továbbhaladó futárjárat a megye területének elhagyását a tervezett időre nem jelenti.”
31. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 8. számú függelék 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. Az ismertetőjegyek alapján gyanússá vált küldemény észlelésekor követendő eljárás:)
c) az illetékes TIK-et haladéktalanul értesíteni kell és jelentést kell tenni a szervezet vezetőjének. A gyanús küldemény további sorsáról a kiérkező tűzszerész járőr dönt.”
32. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás melléklet 9. számú függelék 2. pont ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az eseményt a TIK-en keresztül haladéktalanul jelenteni kell az illetékes katasztrófavédelmi szerveknek, akik az ÁNTSZ közreműködésével a szükséges intézkedéseket megteszik.”
33. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás 3. pontja hatályát veszti.
7. A gépjármű eltulajdonításáról szóló bejelentés, vagy feljelentés során teendő intézkedésekről szóló
5/2002. (III. 11.) ORFK utasítás módosítása
34. A gépjármű eltulajdonításáról szóló bejelentés, vagy feljelentés során teendő intézkedésekről szóló 5/2002. (III. 11.) ORFK utasítás 3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[3. A gépjármű eltulajdonításáról szóló bejelentés vagy feljelentés (a továbbiakban együtt: bejelentés) esetén a Rendőrség bejelentést felvevő munkatársa haladéktalanul köteles az alábbi intézkedések megtételére:]
d) az eltűnt gépjármű adatait körözvényben, híradástechnikai úton továbbított szóbeli közlés útján közölni kell a közterületen szolgálatot teljesítő állománnyal, valamint jelenteni kell a tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) részére. A TIK indokolt esetben tájékoztatja a területével határos TIK-eket, és felhívja a figyelmet, hogy a gépjármű a rendelkezésre álló adatok alapján bűncselekmény elkövetésével hozható kapcsolatba.”
8. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló
1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás módosítása
35. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás melléklet 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. A halálesetről szóban, távbeszélőn vagy más módon kapott bejelentés alapján a tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) intézkedik a bejelentés valódiságának lehetőség szerinti ellenőrzéséről – amennyiben még nem történt meg –, orvos, mentők, indokolt esetben tűzoltók, egyéb szervek (pl. gázművek, elektromos művek, vízirendészet) értesítéséről, a helyszín biztosításáról és a további eljárási cselekményeket foganatosító bizottság összeállításáról és helyszínre küldéséről.”
36. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás melléklet 37. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„A rendkívüli halálesetről szóban, távbeszélőn vagy más módon kapott bejelentésről a TIK jelentést készít (4. számú melléklet).”
37. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás melléklet 58. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. Ha a szemle során bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy a körülmények arra utalnak, a szemlét azonnal meg kell szakítani, és haladéktalanul jelenteni kell a TIK-nek, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnügyi osztálynak. A további intézkedést a kapott utasításnak megfelelően kell végrehajtani.”
9. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása
38. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. Az ORFK Főügyeletének vezetője intézkedik a bejelentéseket tartalmazó elektronikus levelek folyamatos, huszonnégy órás figyelésére. A rendőri intézkedést igénylő bejelentések vétele esetén az ORFK Főügyelete saját hatáskörben megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy azokat haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szerv vezetőjéhez vagy tevékenység-irányítási központjához.”
10. A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 33/2007. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása
39. A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 33/2007. (OT 28.) ORFK utasítás 2. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„2. Az MH személyi állományát, valamint az MH által üzemeltetett gép- és harcjárműveket (a továbbiakban: járművek) érintő közúti közlekedési baleset (a továbbiakban: baleset) helyszínén intézkedő (eljáró) rendőr a tevékenység-irányítási központon keresztül értesíti az esemény helye szerint illetékes katonai rendészeti alkalmazási körlettel rendelkező helyőrség (melléklet) laktanya ügyeleti szolgálatát, amennyiben:”
11. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
40. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A megkülönböztető jelzések használatára engedély vagy utasítás adására jogosult elöljáró, ha szolgálati gépjárművet vezet, saját elhatározásból a 13. pontban meghatározott esetben használhat megkülönböztető jelzést, de azt az utasításban foglaltaknak megfelelően köteles a tevékenység-irányítási központnak vagy a rendőri szerv ügyeleti szolgálatának bejelenteni és a menetlevélbe bejegyezni.”
12. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló
67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosítása
41. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló 67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A találattal kapcsolatban eljáró szolgálati személy a helyszínen a személy személyazonosságát a rendelkezésre álló okmányok, adatok alapján állapítja meg, az intézkedésről tájékoztatja a tevékenység-irányítási központot (a továbbiakban: TIK) vagy az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatát. Ha a személy azonosítása, valamint a találat megerősítése érdekében szükséges, a személyt elő kell állítani.”
42. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló 67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Az ország területén végzett ellenőrzés során az eljáró szolgálati személy a helyszínen a személy személyazonosságát a rendelkezésre álló okmányok, adatok alapján állapítja meg, az intézkedésről tájékoztatja a TIK-et vagy az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatát. Ha a személy azonosítása, valamint a találat megerősítése érdekében szükséges, a személyt elő kell állítani.”
43. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló 67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. A találatot észlelő szolgálati személy a találat tényéről tájékoztatja a TIK-et vagy az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatát, amely az intézkedés során megállapított adatokat ismételten ellenőrzi a SIS-ben, valamint az egyéb nemzeti adatbázisokban, majd az ellenőrzés eredményeként azonosított találatról tájékoztatja a jelzést észlelő szolgálati személyt és a SIRENE Irodát.”
13. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosítása
44. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 247. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„247. Azokon az állomásokon, pályaudvarokon, ahol rendőri szerv nem működik, a járőr köteles rádión vagy telefonon az illetékes megyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjánál (a továbbiakban: TIK) bejelentkezni.”
45. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 260. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„260. A járőr a bűncselekményt elkövető személyek kilétére vonatkozó – tanúkutatás során nyert – információkat haladéktalanul jelenti az útvonalán lévő illetékes megyei rendőr-főkapitányság TIK-jének.”
46. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 295. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„295. Az intézkedés megkezdésekor a járőrparancsnok azonnal értesíti annak a megyei rendőr-főkapitányságnak a TIK-jét, amelyik illetékességi területén fekvő állomásra a vonat leghamarabb beérkezik, és járőrt kér a vonat mellé. A kapcsolatfelvételt a vonatról a TIK vezetékes telefonszáma vagy a 112 segélyhívószám hívásával kell kezdeményezni.”
47. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 309. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„309. A járőr parancsnoka a szolgálat befejezését követően a jelentéseit, a feljelentéseket elkészíti és azokat a határrendészeti kirendeltség, valamint a rendőrkapitányság vezetőjének terjeszti fel. A határrendészeti kirendeltség, valamint a rendőrkapitányság vezetője a rendkívüli eseményekről készített jelentéseket az ügyeleti rendszeren keresztül haladéktalanul továbbítja a megyei rendőr-főkapitányság TIK-je részére.”
14. A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei – március 15., augusztus 20., október 23. – alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról szóló 12/2008. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása
48. A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei – március 15., augusztus 20., október 23. – alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról szóló 12/2008. (OT 8.) ORFK utasítás 7. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A biztosítással kapcsolatos feladatok koordinálása érdekében az ORFK-n ünnepnapon 7.00 órától a szükséges ideig részlegesen működtetni kell az Országos Törzset (a továbbiakban: OT). A megyei csapatszolgálati törzsek – amennyiben azok nem működnek, a tevékenység-irányítási központ – az OT felé az elektronikus eseménynapló-rendszeren keresztül, valamint az orfktorzs@orfk.police.hu email címen jelentést kötelesek felterjeszteni:”
15. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló
19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása
49. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály vezetője figyelemmel kíséri az influenza pandémia megelőzésével, annak kezelésével és felszámolásával kapcsolatos kormányzati intézkedéseket. Ennek érdekében kapcsolatot tart a Belügyminisztériumnak a feladat végrehajtásába bevont szervezeteivel, valamint a megelőzésben kiemelt szerepet betöltő szervezetek képviselőivel, folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetőjével, továbbá a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjével, valamint a Rendőrség munkabiztonsági főfelügyelőjével.”
50. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás 3. pont utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyors információátadás érdekében egyeztetik a napi 24 órában biztosított elérhetőségeket (telefonszám, e-mail cím stb.), kialakítják a folyamatos kapcsolattartás rendszerét, és annak egy naprakész példányát elhelyezik a megyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központján.”
51. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás 5. pont f) alpontjában az „Egészségügyi és Pszichológiai Osztálya” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztálya” szöveg, az 5. pont h) alpontjában az „Egészségügyi és Pszichológiai Osztály” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.
16. A Rendőrség katasztrófavédelmi tevékenységének egyes kérdéseiről szóló 26/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
52. A Rendőrség katasztrófavédelmi tevékenységének egyes kérdéseiről szóló 26/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: ORFK Főügyelet) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv főügyeletével, valamint a rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjai a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinek ügyeleteivel folyamatos kapcsolatot tartanak fenn.”
53. A Rendőrség katasztrófavédelmi tevékenységének egyes kérdéseiről szóló 26/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A katasztrófavédelmi helyzet tudomásra jutása után az ORFK Főügyelet értesíti az Országos Törzset és az ORFK Ügyeleti Főosztály vezetőjét, valamint az érintett megyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját vagy az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatát.”
54. A Rendőrség katasztrófavédelmi tevékenységének egyes kérdéseiről szóló 26/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 3. pontjában az „Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály (a továbbiakban: ORFK Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály)” szövegrész helyébe a „Védelmi Igazgatási Osztály” szöveg lép.
17. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
55. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya kiterjed:)
c) a Lenti Rendőrkapitányság Határrendészeti és Akció Osztályára és szolgálatirányító parancsnokára;”
18. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló
34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása
56. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A tevékenység-irányítási központ, valamint az egyéb rendőri szervek ügyeleti szolgálata – a külön rendelkezésben meghatározott szolgálati kötelmeinek megfelelően – köteles a szolgálati feladatot ellátó rendőrt az intézkedésével kapcsolatban a rendelkezésére álló információkról tájékoztatni annak érdekében, hogy a rendőr az intézkedésével összefüggésben fenyegető veszélyhelyzet elhárítására felkészülhessen, és a veszély súlyosságának megfelelően soron kívül védőmellényt vehessen igénybe.”
19. Az Országos Rendőr-főkapitányság Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervének kiadásáról szóló 56/2008. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
57. Az Országos Rendőr-főkapitányság Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervének kiadásáról szóló 56/2008. (OT 30.) ORFK utasítás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A tervkészítésre kötelezett szervek vezetői által jóváhagyott Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek egy-egy példányát a szükséges mellékletekkel együtt a tervkészítésre kötelezett szervek tevékenység-irányítási központján, a rendőri szervek ügyeleti szolgálatán, valamint a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnoknál kell elhelyezni.”
58. Az Országos Rendőr-főkapitányság Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervének kiadásáról szóló 56/2008. (OT 30.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A kinevezett védelmi tiszteknek a tervek felülvizsgálatáról és módosításáról az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjét minden év január 31-ig és július 31-ig írásban tájékoztatni kell.”
20. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
59. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A díjkitűzéssel kapcsolatos központi nyilvántartás folyamatos és időszerű vezetése az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: Főügyelet) feladata.”
60. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. A Főügyelet a tevékenység-irányítási központot (a továbbiakban: TIK), valamint a díjkitűzésre jelentkező személyeket kérelemre tájékoztatja a díjkitűzés hatályosságáról, valamint az eljárást folytató szervről és az ügy számáról. A TIK-nek nyújtott tájékoztatás szükség esetén kiterjedhet az ügy tényállására is.”
21. A Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
61. A Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 151. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. Szolgálatellátás közben a nyomkövető kutya megbetegedését, sérülését, egyéb ok miatt szolgálatellátásra alkalmatlanná válását a nyomkövető kutya vezetője köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, a tevékenység-irányítási központnak, valamint a helyszíni szemlebizottság vezetőjének, akik döntenek a kutya további igénybevételéről.”
22. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás módosítása
62. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A rendőr az előállítottat, az előállításról szóló jelentést, illetőleg a jelentésen mellékletként feltüntetett anyagot a bűnügyi vagy a bűnügyi készenléti állománynak adja át. A kábítószer gyanúját keltő anyag mennyiségének meghatározásáról, lefoglalásáról, az előállított személy kihallgatásáról a bűnügyi vagy a bűnügyi készenléti állomány gondoskodik, amit jelenteni kell a tevékenység-irányítási központnak (a továbbiakban: TIK), valamint az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatának.
16. Abban az esetben, ha a rendőr nagyobb mennyiségű kábítószer gyanúját keltő anyagot talál, erről a TIK-et, valamint az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatát azonnal értesíti. Ilyen esetben – amennyiben biztonsági kockázat vagy más akadály nem merül fel – a bűnügyi vagy a bűnügyi készenléti állomány a megtalált kábítószert helyszíni szemle során lefoglalja.”
63. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. A szállítás parancsnoka a közigazgatási határ átlépésekor felveszi a kapcsolatot a TIK-kel és tájékoztatja az illetékességi területükre történt belépésről. Baleset, támadás, illetőleg bármely más rendkívüli esemény bekövetkezésekor az illetékes TIK-től kell segítséget kérni.”
23. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása
64. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A tárgyalás szükségességét, az abban részt vevők létszámát, a közbiztonságra veszélyes helyzet súlyossága és körülményei alapján a tevékenység-irányítási központ ügyeletvezetője, az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatának vezetője, illetőleg a helyszíni válságkezelő parancsnok határozza meg.”
24. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás módosítása
65. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Amennyiben a megállapított tényállásból – így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, magatartásukból és egymáshoz való viszonyukból, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből – a hozzátartozók közötti erőszak megvalósulására megalapozottan lehet következtetni, és a bántalmazó előállításának nincs helye, úgy az intézkedő rendőr köteles az illetékes rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokát értesíteni.
6. Az intézkedő rendőr értesítése alapján a szolgálatirányító parancsnok köteles a további intézkedések megtétele érdekében a rendőrkapitányság vezetője által ügyrendben kijelölt, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására jogosult személy (a továbbiakban: kiadmányozásra jogosult rendőr) helyszínre irányításáról gondoskodni.”
25. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosítása
66. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás 1. számú melléklet IV. fejezet 1. pontjában az „ügyeletein, illetve azoknál a megyei rendőr-főkapitányságoknál, ahol Tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) működik, a TIK-eken,” szövegrész helyébe „a tevékenység-irányítási központjain és ügyeleti szolgálatain” szöveg lép.
26. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása
67. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. A tervet évente felül kell vizsgálni, melynek egy-egy példányát a végrehajtásban érintett tevékenység-irányítási központok (a továbbiakban: TIK), valamint az érintett vezetők rendelkezésére kell bocsátani.”
68. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Országos jelentőségű vagy több megyét érintő rendezvény esetén intézkedni kell az Országos Törzs legalább részleges működtetésére, a törzsek (ügyeleti szolgálatok, TIK-ek) folyamatos kapcsolattartásához, valamint a készenlétbe helyezett tartalék erők, csapatszolgálati századok parancsnokai között a vezénylési helyre érkezésig történő folyamatos összeköttetéshez szükséges országos együttműködési rádióforgalmi csatorna használatára.”
27. A büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban,
valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő együttműködés során végrehajtandó feladatokról szóló 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás módosítása
69. A büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő együttműködés során végrehajtandó feladatokról szóló 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjének a Megállapodás 6. pontjában foglalt feladatok végrehajtásáról évente április 30-ig jelentést kell tennie az ORFK rendészeti főigazgatónak.
6. Az utasítás 3. pontja alapján elkészített végrehajtási tervek egy-egy példányát, a Megállapodást, továbbá a Megállapodásban foglalt közös feladatok végrehajtásához szükséges egyéb okmányokat a tevékenység-irányítási központoknál el kell helyezni.”
28. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása
70. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. A biztosítás parancsnokok soron kívül kötelesek jelenteni a szurkolói rendbontásokról az ORFK Főügyeletnek az erők, eszközök szükség szerinti átcsoportosítása érdekében.”
29. A rendőrségi objektumokban elhelyezésre, telepítésre kerülő híradástechnikai, valamint biztonságtechnikai eszközök engedélyezési eljárásáról szóló 9/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása
71. A rendőrségi objektumokban elhelyezésre, telepítésre kerülő híradástechnikai, valamint biztonságtechnikai eszközök engedélyezési eljárásáról szóló 9/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Nem engedélyezhető nem rendőrségi tulajdonú híradó-, biztonságtechnikai eszköz vagy rendszer elhelyezése rendőrségi objektumokban abban az esetben, ha azok zavarják az alapfeladatokat ellátó szolgálatok működését. Annak eldöntésére, hogy egy adott ügyeleti szolgálatra telepített idegen híradás-, illetve biztonságtechnikai berendezés üzemeltetése ténylegesen kedvezőtlenül befolyásolja a rendőrségi alapfeladatok ellátását végző ügyeleti, illetve egyéb rendőri szolgálat működését, az engedélyezés előtt nyilatkoztatni szükséges a megyei rendőrfőkapitány helyettesét (rendészeti), a BRFK tekintetében a BRFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettesét, valamint az ORFK, a Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság ügyeleti szolgálata tekintetében az ORFK rendészeti főigazgatójának véleményét be kell szerezni.”
30. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
72. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A bejelentéseket a tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) állománya a Robotzsaru NOVA Tevékenység-irányítási Rendszerben rögzíti.”
73. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 12. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[12. A baleset helyszínét alapvetően a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) foglaltaknak megfelelően kell biztosítani, amelynek keretében a szemlebizottság, illetve a szemlét lefolytató helyszínelő (intézkedő rendőr) feladata különösen:]
j) a tett megállapításokról és foganatosított intézkedésekről a TIK részére jelentésadás,”
74. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 12. pont q) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[12. A baleset helyszínét alapvetően a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) foglaltaknak megfelelően kell biztosítani, amelynek keretében a szemlebizottság, illetve a szemlét lefolytató helyszínelő (intézkedő rendőr) feladata különösen:]
q) a kialakult forgalmi és esetleges veszélyhelyzettel kapcsolatban a TIK tájékoztatása,”
75. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 16. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a rendőri szerv vezetője vagy a TIK ügyeletvezetője egyedi döntése alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szerv közlekedésrendészeti szervezeti eleme egyenruhás közterületi szolgálatot teljesítő állományán túlmenően más egyenruhás közterületi szolgálatot ellátó állománya is eljárhat, ha”
76. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 37. pont l)–n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(37. A bizottság vezetője, illetve ennek hiányában az eljárási cselekményt végrehajtó helyszínelő a helyszínbiztosításra vonatkozó feladatokon túl köteles különösen az alábbiakra:)
l) a jogszabály által előírt esetekben – a TIK, a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok, valamint a más rendőri szervek szükség szerinti igénybevételével – intézkedni a hozzátartozók kiértesítéséről,
m) biztosítani a forgalom lehető legrövidebb időn belüli megindítását a TIK, valamint a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok közreműködésével szükség esetén – amennyiben erre lehetőség van – intézkedni terelőútvonal kijelölésére és a forgalom részleges vagy teljes elterelésére, illetve ennek megszüntetésére,
n) a bevezetett forgalomkorlátozásról, annak módjáról (mértékéről), várható időtartamáról, illetve ennek megszüntetéséről (megszűnéséről) a TIK-et, valamint a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnokot értesíteni,”
77. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 104. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. A baleset helyszínén intézkedő rendőr – a TIK, valamint a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok szükség szerinti közreműködésével – ellenőrizni köteles, hogy a balesetben részes járművek és személyek, valamint a tanúk körözés hatálya alatt állnak-e, a járművet kivonták-e a forgalomból, valamint azt, hogy az intézkedéssel érintett járművezető áll-e járművezetéstől (kategóriára vagy járműfajtára vonatkozó) eltiltás hatálya alatt.”
78. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 127. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Indokolt esetben (veszély esetén) a fuvarokmányok, az írásbeli utasítás, a járművön elhelyezett veszélyt jelző tábla és veszélyességi bárca, valamint a személyes tapasztalatai alapján beszerzett adatok közlésével (veszélyes anyag milyensége, sérülés mértéke) – ha azt a bejelentés után közvetlenül a TIK vagy a rendőri szerv ügyeleti szolgálata, valamint a rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnok még nem tette meg – haladéktalanul intézkedni kell:”
31. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
79. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 70. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(70. A hálózati üzemeltetésért felelős rendszergazda köteles:)
a) a Robotzsaru rendszert érintő üzemzavar, meghibásodás esetén annak kiküszöbölését, helyreállítását azonnal megkezdeni, ezzel egyidejűleg arról a Felhasználókat, az érintett szerv ügyeleti szolgálatát vagy a tevékenység-irányítási központot (a továbbiakban: TIK) tájékoztatni;”
80. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 2. melléklet „XII. „ügyeletes” szerepkör 17. „ügyeletes jogosultsági szint:” címet követően szereplő második bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Minden felettes szerv ügyeleti szolgálatának ügyeletesi jogosultsággal rendelkező munkatársa jogosult az alárendelt szerv ügyeleti szolgálata által rögzített események ellenőrzésére, melynek keretében azt megtarthatja, módosíthatja, kiegészítheti. A TIK ügyeleti jogosultsággal rendelkező munkatársa jogosult a helyi szervek által rögzített események ellenőrzésére, melynek keretében azt megtarthatja, módosíthatja, kiegészítheti.”
32. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás módosítása
81. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Támadás esetén a pénzügyi szolgáltató központjából a jelzés az ORFK központi szerverére érkezik, majd az RZS NEO rendszeren keresztül a riasztás megjelenik az intézkedésre köteles tevékenység-irányítási központban (a továbbiakban: TIK), valamint a prioritásként megjelölt munkaállomásokon.”
82. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás 4. mellékletében az „a rendőrkapitányság ügyeletének” szövegrész helyébe az „a rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokának” szöveg lép.
33. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló
7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás módosítása
83. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az utasítás hatálya)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint”
84. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A polgári célú pirotechnikai termék felhasználása tárgyában kiadott engedély egy példányát a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a döntés kiadmányozásával egyidejűleg, elektronikus úton a felhasználás helye szerint illetékes tevékenység-irányítási központnak (a továbbiakban: TIK) továbbítja.
8. A tevékenység tudomásul vételét tartalmazó formanyomtatványt, valamint a tevékenység megtiltását tartalmazó döntést a kiadmányozással egyidejűleg, elektronikus úton továbbítani kell a TIK-nek.”
85. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Amennyiben a talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termék megsemmisítésének van helye, évente egy alkalommal – kivéve, ha a tárolásra szolgáló helyen a pirotechnikai termékek nettó hatóanyag-tartalma meghaladja a 20 kg-ot – a tárolóhely kezelője értesíti a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatósága Tűzszerész Szolgálat (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) ügyeletét, amely intézkedik annak elszállítására.”
86. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Súlytól függetlenül azon pirotechnikai termék esetében, amely lejárt szavatosságú, nem egyértelműen felismerhető vagy azonosítható, valamint kezelésbiztonságát elvesztette (átnedvesedett, sérült, kiszóródott, csak részben elműködött), a termék mozgatása nélkül, a helyszín biztosítása mellett a Tűzszerész Szolgálat ügyeletén, azonnalos kirendelés esetén a TIK-nek a Készenléti Rendőrség ügyeletén keresztül kérni kell a tűzszerész járőr helyszínre rendelését.”
34. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosítása
87. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 10. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(10. A bizottságvezető köteles:)
e) amennyiben szükséges közvetlenül vagy a tevékenység-irányítási központon (a továbbiakban: TIK), vagy az egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatán keresztül értesíteni és a helyszínre irányíttatni a társszerveket (így például katasztrófavédelem, munkavédelem);”
88. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 10. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(10. A bizottságvezető köteles:)
j) kapcsolatot tartani az ügyben eljáró nyomozókkal, társszervekkel, valamint jelenteni a szemlebizottságot irányító TIK-nek;”
89. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 18. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(18. A helyszínt a Szolgálati Szabályzatban foglaltak alapján kell biztosítani, ennek keretében a helyszínt biztosító rendőr köteles különösen:)
c) a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni, szükség szerint a TIK-en vagy egyéb rendőri szerv ügyeleti szolgálatán keresztül a társszerveket, így például a tűzszerészeket, a katasztrófavédelemért, munkavédelemért felelős szerveket értesíteni;”
35. Az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól szóló 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
90. Az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól szóló 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az utasítás alkalmazásában:)
e) ügyeleti szolgálat: a tevékenység-irányítási központ.”
36. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása
91. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. A rendőr-főkapitányságok vezetői kötelesek intézkedni
a) a szóvivők vagy a referensek állandó elérhetőségének biztosítására, az ezen követelménnyel összefüggő szolgálati időrendszer alkalmazására;
b) a feladatkör ellátásához szükséges technikai eszközökkel (mobiltelefon, számítógép, mobilinternet-hozzáféréssel ellátott laptop, digitális fényképezőgép, digitális videókamera, digitális hangrögzítő eszköz) történő ellátásra, az elektronikus levelezési rendszer távoli elérhetőségének biztosítására;
c) indokolt esetben a rendőri tevékenység szempontjából releváns helyszínekre történő kijutás feltételeinek biztosítására;
d) a munkavégzéshez szükséges és elégséges adatbázisokhoz történő hozzáférés biztosítására;
e) arra, hogy a szóvivők a napi eligazításokon és a főkapitányi értekezleteken állandó meghívottként részt vegyenek;
f) arra, hogy a kommunikációs szerv
fa) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó szerv egységes működéséről szóló ORFK utasítás szerint kiemeltnek minősített rendkívüli eseményekről;
fb) a rendőri tevékenység szempontjából az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő intézkedésekről;
fc) a közérdeklődésre számot tartó eseményekről; valamint
fd) a külön vezetői utasítás szerinti eseményekről
a tevékenység-irányítási központ vagy az egyes rendőri szervek ügyeleti szolgálata részéről soron kívül tájékoztatást kapjon.”
37. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
92. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. A közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a határrendészeti szolgálatot ellátóknak igazoltatás során saját kezdeményezésre az EDR rádiójával az EDR Prio rendszer alkalmazásával vagy a TIK-en vagy az egyéb rendőri szervek ügyeleti szolgálatán keresztül minden esetben ellenőrizniük kell, hogy az intézkedés alá vont szerepel-e a körözési nyilvántartásban. Az intézkedés megkezdését, helyszínét, valamint befejezésének tényét haladéktalanul jelenteni kell a TIK-nek vagy az egyéb rendőri szervek ügyeleti szolgálatának. Amennyiben a jelentés az intézkedést veszélyezteti vagy a késedelem veszéllyel jár, azok elhárulását követően kell a jelentést megtenni.”
93. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 22. pontjában az „Az ügyeleten vagy a TIK-ben” szövegrész helyébe az „A TIK-ben” szöveg lép.
94. Hatályát veszti a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 8. pontja, valamint 23. és 24. pontjaiban az „az ügyeletnek vagy” szövegrész.
38. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos
szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
95. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 33. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(33. A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot hivatali munkaidőn kívül:)
d) – a 35. pontban meghatározott esetben – a tevékenység-irányítási központokban vagy az egyéb rendőri szervek ügyeleti szolgálatain (a továbbiakban együtt: Ügyelet) elhelyezett, legalább 1. kategóriájú biztonsági tárolóban”
39. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása
96. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 6. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(6. Az országot ért váratlan légitámadás vagy annak közvetlen veszélye esetén, a BM utasítás 15. §-a alapján elrendelt légiriadó esetén)
c) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjai (a továbbiakban: TIK)”
[folyamatosan figyelemmel kísérik a közszolgálati műsorszolgáltatók (Magyar Rádió, Magyar Televízió és a Duna Televízió) adásait.]
97. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 25. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(25. A megelőző készenlét elrendelését követően:)
c) a rendőri szervek vezetői az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló ORFK utasításban foglaltak végrehajtása mellett szigorítják a rendőri objektumokba történő beléptetés szabályait;”
98. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 54. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(54. Az értesítési terv és annak mellékletét képező névjegyzék egy példányát:)
b) a TIK-en;”
99. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 59. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(59. A rendőri szervek értesítésének végrehajtása során az ORFK Főügyelet értesíti)
b) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ ügyeleteit, valamint
c) a TIK-et.”
100. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. A személyi állomány azon tagjainak, akiknek a bevonulása a szolgálati hely, tartalék bevonulási hely, valamint a gyülekezési hely (amennyiben kijelölésre került) megközelíthetetlensége miatt nem oldható meg, a legközelebbi rendőri szervhez kell bevonulniuk, és ezt a szolgálati vagy munkahelyüknek az adott rendőri szerv ügyeletén, a TIK-en, valamint a szolgálatirányító parancsnokon keresztül kötelesek jelenteni. A továbbiakban a kapott utasítások szerint kell eljárniuk.”
101. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 65. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„Az értesítés személyesen történő elrendelése esetén az ügyeleti szolgálat, a TIK, valamint a szolgálatirányító parancsnok, továbbá az ügyeleti szolgálattal, TIK-kel vagy szolgálatirányító parancsnokkal nem rendelkező rendőri szerv vezetője vagy megbízottja az értesítési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának megkezdése előtt:”
102. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. A szolgálatirányító parancsnok, továbbá az ügyelettel, TIK-kel vagy szolgálatirányító parancsnokkal nem rendelkező rendőri szerv vezetője vagy megbízottja az értesítés befejezéséről jelentést tesz az elrendelő szerv vezetőjének, valamint a TIK-nek. Az ORFK Főügyelet, a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) főügyelete és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) ügyelete a jelentést az elrendelő szerv vezetőjének és a felettes ügyeletnek, a TIK az ORFK Főügyeletnek teszi meg.”
103. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. A BM utasítás 67. §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettséget a közvetlen vezető, a rendőri szerv ügyelete, a TIK, valamint a szolgálatirányító parancsnok felé kell teljesíteni.”
104. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 82. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. A rendőri szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy a naprakész berendelhetőségi létszámadatokat tartalmazó névjegyzék a TIK és az irányítása alá tartozó rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka, valamint az ügyeleti szolgálatok részére állandóan, az informatikai eszközök esetleges meghibásodása esetén is hozzáférhető legyen.”
105. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 114. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. A megyei (fővárosi) és helyi védelmi bizottságok vezető állományának értesítését a TIK, valamint a szolgálatirányító parancsnokok – a védelmi bizottság által kijelölt két vezető értesítésével, az elérhetőségüket is tartalmazó névjegyzék alapján – végzik.”
40. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
106. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Az RTT tagjait elsősorban a Rendőrség állományának tudományos fokozattal rendelkező tagjai közül kell felkérni. Szükség szerint a Rendőrség állományának tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, továbbá a Rendőrség állományába nem tartozó személy is felkérhető. Az RTT-n belül – szakkollégium megnevezéssel – állandó vagy eseti jelleggel létrehozott munkacsoportok működnek, amelyeknek a feladatköre az egyes rendőrségi szakterületekhez igazodik.”
41. Záró rendelkezések
107. Ez az utasítás 2014. január 1-jén lép hatályba.
108. Ez az utasítás 2014. január 2-án hatályát veszti.
1

Az utasítást a 108. pont hatályon kívül helyezte 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére