• Tartalom

2013. évi LXII. törvény

2013. évi LXII. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról1

2014.01.01.

1. §2

2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.”

3–9. §3

10. § (1) Hatályát veszti a Fot.

b)4

d)5

e) melléklete.

(2)6

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése 2013. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 2. § és a 10. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. május 24. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére