• Tartalom

2013. évi LXXIII. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról1

2013.06.10.

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot.”

2. § A Vgtv. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szénhidrogén kitermelési céllal mélyített, de arra alkalmatlan kutak termálvíz kitermelési célú hasznosítására a vízügyi hatóság ad engedélyt.”

3. § A Vgtv. 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljából történő kitermelésére vonatkozó létesítési engedélyben – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint – rendelkezni kell a kitermelt víz elhelyezésének módjáról.”

4. § Hatályát veszti

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CV. törvény.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 7. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére