• Tartalom

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet

az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról1

2013.09.05.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § (1) A Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) A R3. 2. §-ában a „melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez

„Tihany
020, 024/1–31, 024/33–44, 024/46–48, 024/50–61, 024/63–73, 024/77–97, 024/99–113, 024/115–150, 024/152–158, 024/161–169, 024/171–172, 024/175–182, 024/185–235, 024/237–249, 024/251–292, 024/294–308, 024/311–316, 024/318–319, 024/321–326, 024/328–332, 024/334–345, 024/347–354, 024/356–368, 024/370–380, 025–030, 031/1–6, 031/7/a–b, 031/8–13, 031, 14/a–b, 031/15, 031/16/a–b, 032, 033/1–9, 035, 036/a–b, 037–038, 039/1–4, 0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
020, 024/1–31, 024/33–44, 024/46–48, 024/50–61, 024/63–73, 024/77–97, 024/99–113, 024/115–150, 024/152–158, 024/161–169, 024/171–172, 024/175–182, 024/185–235, 024/237–249, 024/251–292, 024/294–308, 024/311–316, 024/318–319, 024/321–326, 024/328–332, 024/334–345, 024/347–354, 024/356–368, 024/370–380, 025–030, 031/1–6, 031/7/a–b, 031/8–13, 031, 14/a–b, 031/15, 031/16/a–b, 032, 033/1–9, 035, 036/a–b, 037–038, 039/1–4, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.

2. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez

„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 050, 061/1, 062, 0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.

3. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez

„Balatonszentgyörgy
0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c, 0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131”
szövegrész helyébe a
„Balatonszentgyörgy
0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c, 0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131/b”
szöveg lép.
„Kővágóörs
A község teljes belterülete, 02–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225”
szövegrész helyébe a
„Kővágóörs
1-666, 02/1–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225”
szöveg lép.
„Örvényes
03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077/1, 401/2–561”
szövegrész helyébe az
„Örvényes
03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 401/2–561”
szöveg lép.
„Tihany
A község teljes kül- és belterülete”
szövegrész helyébe a
„Tihany
A község teljes kül- és belterülete a 0140/3, a 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re és K-re elhelyezkedő 1414,39 hektár kiterjedésű területrész, valamint a 0140/16/b–d, f–h, j–m kivételével”
szöveg lép.

4. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez

„Örvényes
075/3, 076/7, 077/1”
szövegrész helyébe az
„Örvényes
075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész”
szöveg lép.
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 050, 061/1, 062, 0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő, 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.

5. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez

Hollókő
Belterület
1–5; 6/2; 7; 10; 12–25; 27–32; 37–39; 40/1; 41–48; 49/1; 50–52; 54–62; 63/1–4; 64–69; 75-78; 82–84; 85/1; 197/2, 7; 320–324; 325/1, 2; 326–329; 330/2; 331–333; 334/1, 2; 335–339; 341–351; 354; 355; 358; 359/1, 2; 360–366; 369–371; 373/1, 2; 374; 375; 380–384; 386–398; 399/2; 400–414; 415/1–3; 416–418; 425–438; 443–447; 449–459; 460/1, 2; 461–463; 501–532; 533/1, 2; 534–700; 702–706; 708–713; 715–726; 727/1, 2; 728–750; 751/1, 2; 752–811; 813–886; 888/1, 2; 889–900; 901/1, 2; 902–978; 980–982; 983/1, 2; 984/1, 2, 3; 985/1, 2, 3; 986/1, 2, 3; 987/1, 2, 3; 988/1, 2, 3; 989/1, 2, 3; 990–995; 996–1182; 1183/1, 2; 1184–1187.
Külterület
03; 04; 09; 010; 057/1; 057/8–10; 058; 061–066; 067/1, 3, 4; 068/1, 2.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére