• Tartalom

74/2013. (XII. 18.) BM rendelet

74/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet, valamint egyes a belügyminiszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. § tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő c)–g) ponttal egészül ki:

[A közlekedésrendészeti és balesethelyszínelő feladatokat]

c) a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság az M1 autópálya Fejér megyei,
d) a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az M7 autópálya 86+050–90+570 kilométer szelvények közötti Veszprém megyei,
e) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az M7 autópálya 83+260–84+740 kilométer szelvények közötti Veszprém megyei,
f) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az M6 autópálya 82+720–84+162 kilométer szelvények közötti Tolna megyei,
g) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az M6 autópálya Fejér megye és Tolna megye közigazgatási határánál, a 86+406 kilométer szelvényben található „Dunaföldvár-centrum” csomópont Fejér Megyei pályarész elhagyására szolgáló lehajtó,”

[szakaszára kiterjedő illetékességgel látja el.]

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. §-ában „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésről szóló törvényben” szöveg lép.

4. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésében „a 2. § (11) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról 2013. december 31-ig” szövegrész helyébe az „az 1. § (11) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról 2014. február 28-ig” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 74/2013. (XII. 18.) BM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 6.8. pontja a következő 6.8.12. alponttal egészül ki:
[Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor]
„6.8.12. Szőreg közigazgatási területe a Tisza folyó vonaláig”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére