• Tartalom

2013. évi LXXVI. törvény

2013. évi LXXVI. törvény

egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról1

2014.07.02.

1–28.2

1–118. §

29. Záró rendelkezések

119. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 85. § 2014. március 15-én lép hatályba.

(3) A 6. §, a 9–12. §, a 18–20. §, a 28. §, a 29. §, a 35. §, a 40. §, a 42. §, a 46. §, a 47. §, az 50. §, az 52. §, az 55. §, a 63. §, a 66. §, a 68. §, a 76. §, a 79. §, a 84. §, a 86–107. §, a 117. § és az 1. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1–28. alcím 2014. július 2-án hatályát veszti.

120. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

121. § A 93. § a) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXVI. törvényhez3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 7.

2

Az 1–28. alcímet (1–118. §) a 119. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére