• Tartalom

2013. évi LXXX. törvény

2013. évi LXXX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról1

2013.06.15.

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

1–4. §2

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

5–6. §3

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E törvénynek az 5–6. §-a és a 9. §-a és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §4

1. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez5

2. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 13. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 22. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére