• Tartalom

80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet

80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet, valamint a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról1

2013.12.22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában és a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés szakmai tankönyvei és az egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –a következőket rendelem el:

1. § Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

a) 1. melléklet táblázata első sorában a „2013/2014. TANÉV” szövegrész helyébe a „2014/2015. TANÉV” szöveg,

b) 2. melléklet táblázata első sorában a „2013/2014. TANÉV” szövegrész helyébe a „2014/2015. TANÉV” szöveg,

c) 3. melléklet táblázata első sorában a „2013/2014. TANÉV” szövegrész helyébe a „2014/2015. TANÉV” szöveg,

d) 4. melléklet táblázata első sorában a „2013/2014. TANÉV” szövegrész helyébe a „2014/2015. TANÉV” szöveg,

e) 5. melléklet táblázata első sorában a „2013/2014. TANÉV” szövegrész helyébe a „2014/2015. TANÉV” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Az R. Melléklete a következő r)–s) ponttal egészül ki:
(A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre a pályázatelbírálási díjat be kell fizetni)
r) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000-00290713-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.
s) Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 10023002-00300795-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére