• Tartalom

2013. évi LXXXI. törvény

2013. évi LXXXI. törvény

egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról1

2013.07.02.

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

1–17. §2

2. Az összerendelési nyilvántartással összefüggő törvénymódosítások

18–30. §3

31. § (1) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése.

(2) Nem lép hatályba az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 23. §-a, 25. §-a, 29. §-a és 36. §-a.

(3)4

3. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

32. §5

4. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő törvénymódosítások

33–47. §6

5. Záró rendelkezések

48. § Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

49. § A 44. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 13. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 36. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 33–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére