• Tartalom

2013. évi LXXXIV. törvény

2013. évi LXXXIV. törvény

egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról1

2014.03.02.

A közigazgatási hatósági eljárások racionalizálása és fejlesztése, a hatósági nyilvántartások közhitelességének megteremtése, valamint a szolgáltató közigazgatás kiterjesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1. A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. §3

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása

3. §4

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

4. §5

5. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

5. §6

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. §7

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

7. §8

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

8. §9

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

9. §10

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

10. §11

11. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

11. §12

12. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

12. §13

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13. §14

14. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

14. §15

15. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

15. §16

16. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása

16. §17

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

17. §18

18. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

18. §19

19. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény módosítása

19. §20

20. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

20. §21

21. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény módosítása

21. §22

22. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítása

22. §23

23. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

23. §24

24. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

24. §25

25. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

25. §26

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

26. §27

27. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

27. §28

28. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

28. §29

29. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

29. §30

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. §31

31. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

31. §32

32. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

32. §33

33. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

33. §34

34. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény módosítása

34. §35

35. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

35. §36

36. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

36. §37

37. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

37. § (1)38

(2)–(3)39

(4)40

(5)–(7)41

(8)–(11)42

38. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

38. §43

39. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

39. §44

40. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

40. §45

41. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

41. §46

42. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

42. §47

43. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

43. §48

44. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

44. §49

45. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

45. §50

46. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

46. §51

47. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása

47. §52

48. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

48. §53

49. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

49. §54

50. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

50. §55

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. §56

52. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

52. § (1)57

(2)–(4)58

53. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

53. §59

54. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

54. §60

55. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása

55. § (1)61

(2)–(21)62

56. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

56. §63

57. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

57. §64

58. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

58. §65

59. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

59. §66

60. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

60. §67

61. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

61. §68

62. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

62. §69

63. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása

63. §70

64. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

64. §71

65. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

65. §72

66. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

66. §73

67. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

67. §74

68. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

68. §75

69. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

69. §76

70. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

70. §77

71. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

71. §78

72. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény módosítása

72. §79

73. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosítása

73. §80

74. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

74. §81

75. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

75. §82

76. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

76. §83

77. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

77. §84

78. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

78. §85

79. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló
2010. évi CXVII. törvény módosítása

79. §86

80. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

80. §87

81. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §88

82. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény módosítása

82. §89

83. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

83. §90

84. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

84. §91

85. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

85. §92

86. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

86. §93

87. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

87. §94

88. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

88. §95

89. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

89. §96

90. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

90. §97

91. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

91. §98

92. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

92. §99

93. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény módosítása

93. §100

94. A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény módosítása

94. §101

95. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

95. § (1)102

(2)103

96. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló
2013. évi XXIII. törvény módosítása

96. §104

97. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 101. §-a 2013. június 30-án lép hatályba.

(4) E törvény 37. § (1) és (4) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 55. § (1) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) E törvény 45. §-a és 80. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba.

(7) E törvény 95. § (2) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

98. § A települési önkormányzat köteles a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény e törvénnyel megállapított 34. § (5) bekezdése szerinti rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül megalkotni.

99. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

100. § Ez a törvény

a) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

101. § Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény 25. §-a.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 14. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 37. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 37. § (8)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 52. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 55. § (2)–(21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 95. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 95. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére