• Tartalom

2013. évi LXXXV. törvény

2013. évi LXXXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról1

2014.10.13.

1. § (1)–(2)2

(3)3

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

(3) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 14. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 23. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére