• Tartalom

2013. évi LXXXVI. törvény

2013. évi LXXXVI. törvény

egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2015.01.02.

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)6

(5)7

3. §8

4. §9

5–8. §10

9–11. §11

12. §12

13. §13

14–16. §14

17. §15

18. § (1)16

(2)17

(3)18

19. §19

20–23. §20

24. §21

25. §22

26–27. §23

28. §24

29–34. §25

35. §26

36–39. §27

40–41. §28

42–44. §29

45. §30

2. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

46. §31

3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

47–50. §32

51. §33

52. §34

53. § (1)–(2)35

(3)36

54–56. §37

4. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

57–62. §38

5. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

63. §39

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

64–66. §40

7. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

67. §41

8. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 2. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § és a 35. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

69. § Az 57. §, a 60–61. § az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

70. § Ez a törvény a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2013. évi LXXXVI. törvényhez42

2. melléklet a 2013. évi LXXXVI. törvényhez43

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 14. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 38. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2013: CCXXXVI. törvény 186. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

20

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 35. § a 2014: LXXXVIII. törvény 467. §-a alapján nem lép hatályba.

27

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 51. § a 2013: CCXXXVI. törvény 186. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

34

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 53. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 53. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 54–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 57–62. § a 2013: CXLIII. törvény 174. § a) és b) pontja alapján nem lép hatályba.

39

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére