• Tartalom

2013. évi LXXXIX. törvény

2013. évi LXXXIX. törvény

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról1

2019.05.02.

1–56. §2

57. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 59. § b) pontja 2019. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 18–27. §, a 47. §, az 51. §, az 56. §, az 59. § d) pontja és a 60. § c)–e) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) Az 59. § f) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

59. § Hatályát veszti

a)3

b)4

c)–f)5

60. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 20.

2

Az 1–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 59. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 59. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 59. § c)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére