• Tartalom

2013. évi XC. törvény

2013. évi XC. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról1

2023.12.23.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Az Ogytv. 122. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) A házelnök és a volt házelnök juttatása tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. § Az Ogytv.

a)12

b)13

c)14

d)15

e)16

f)17

g)18

lép hatályba.

13. §19 (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

14. § (1) A 3–4. §, a 7. §, a 9. §, a 11–13. §, valamint a 15. § (1)–(2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 1–2. §, a 7–8. §, a 11. §, a 13. § és a 16. § az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

15. §20

16. §21

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 20. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 21. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. §-t a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. § a) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 12. § b) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 12. § c) pontját a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 12. § d) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. § e) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 12. § f) pontját a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 12. § g) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

[A 2013. évi CIX. törvény 80. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 13. §, nem vezethető át.]

20

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére