• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi XCII. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról1

2013.08.02.

1–21. §2

22. §3

23. §4

24. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.5

1. melléklet a 2013. évi XCII. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 11-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 20.

2

Az 1–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.