• Tartalom

95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról1

2013.10.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4–10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11–24. § és az 5–11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

4–10. §3

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. §4

12. §5

13–19. §6

20. § (1)7

(2)8

21. § (1)9

(2) A Pr. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

35/A. § (1) A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e. Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a jegyzőnél méltányossági közgyógyellátás megállapítását kérheti.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt kormányablaknál benyújtott kérelmet a kormányablak az Szt. 32/A. §-a szerint illetékes járási hivatalhoz továbbítja.”

22. § (1)–(2)10

(3)11

23. § (1)12

(2)13

(3) A Pr.

a) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: járási hivatal),” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kormányablaknál,” szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „polgármesteri hivatalánál” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatalánál, továbbá a kormányablaknál” szöveg

lép.

24. §14

4. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. §, a 20. § (2) bekezdése, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. §, valamint a 9–11. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése, valamint a 23. § (3) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

1–8. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez15

9–11. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez16

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére