• Tartalom

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2023.06.30.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott – engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött – tevékenységekre vonatkozóan a környezethasználónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással teljesítenie a hulladékgazdálkodási hatóság részére, a hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti vármegyei kormányhivatal kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

2. §2 A befizetett felügyeleti díjról a hulladékgazdálkodási hatóság számlát állít ki, és a befizetését követő 30 napon belül a környezethasználónak megküldi.

3. § (1)3 A felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. §4

1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez5

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A

B

C

Sorszám

A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv

Előirányzat-felhasználási számlák

1.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

5.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

6.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

8.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

9.

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

11.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

12.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

13.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

14.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

16.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

17.

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

18.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

19.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00303066-00000000

2. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A miniszteri rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 4. pontja a következő 5–6. alszámokkal egészül ki:

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)

(fő)

alszám

4.]

„5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 műveletekhez kapcsolódóan

40 000

6.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5 kivételével

120 000”

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 4/2022. (XII. 27.) EM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére