• Tartalom

2013. évi XCVII. törvény

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról1

2022.11.01.

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet2

1.

1. §

II. Fejezet3

2.

2. §

3.

3–5. §

3/A.

5/A. §

III. Fejezet4

4.

6–7/A. §

4/A.

8–8/I. §

4/B.

8/J. §

5.

9. §

6.

10–13/A. §

6/A.

13/B. §

6/B.

13/C–13/G. §

7.

14–15. §

8.

16. §

8/A.

16/A. §

9.

17–18. §

10.

19. §

11.

19/A. §

12.

20. §

13.

21–21/A. §

13/A.

21/B. §

13/B.

22. §

13/C.

23. §

13/D.

24. §

13/E.

24/A–24/H. §

13/F.

24/I. §

13/G.

24/J. §

13/H.

24/K. §

13/I.

24/L. §

13/J.

24/M. §

13/K.

24/N. §

13/L.

24/O. §

13/M.

24/P. §

13/N.

24/Q. §

III/A. Fejezet5

24/R–24/T. §

III/B. Fejezet6

24/U. §

IV. Fejezet7

14.

25–28. §

15.

29–30. §

16.

31–32. §

16/A.

32/A. §

16/B.

32/B–32/D. §

17.

33. §

18.

34. §

V. Fejezet8

35. §

VI. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

36. §9

20. Bejelentési kötelezettség

37. §10

21. Megjelenési kötelezettség

38. §11

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

39. §12

VII. Fejezet13

23.

40. §

24.

41. §

25.

42. §

26.

43. §

27.

44. §

27/A.

44/A. §

27/B.

44/B. §

27/C.

44/C. §

28.

45. §

29.

46. §

VIII. Fejezet14

30.

47. §

31.

48–51. §

IX. Fejezet15

52. §

X. Fejezet16

32.

53–54. §

33.

55. §

34.

56–64. §

XI. Fejezet17

65–67. §

XII. Fejezet18

35.

68. §

36.

69. §

37.

70. §

38.

71–80. §

39.

81. §

1–23. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez19

1

A törvényt az Országgyűlés 2013. június 10-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 21. A törvényt a 2022: XXI. törvény 127. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 2. napjával.

2

Az I. fejezetet (1. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A II. fejezetet (2–5/A. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A III. fejezetet (6–24/Q. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A III/A. fejezetet a 2018: CX. törvény 124. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2022: XXI. törvény 126. §-a.

6

A III/B. fejezetet (24/U. §) a 2021: CXLI. törvény 51. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2022: XXI. törvény 126. §-a.

7

A IV. fejezetet (25–34. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az V. fejezetet (35. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 36. §-t a 2021: CXL. törvény 117. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 37. §-t a 2021: CXL. törvény 117. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 38. §-t a 2021: CXL. törvény 117. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 39. §-t a 2021: CXL. törvény 117. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A VII. fejezetet (40–46. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A VIII. fejezetet (47–51. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A IX. fejezetet (52. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A X. fejezetet (53–64. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A XI. fejezetet (65–67. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A XII. fejezetet (68–81. §) a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

19

Az 1–23. mellékletet a 2022: XXI. törvény 126. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére