• Tartalom

99/2013. (X. 28.) VM rendelet

99/2013. (X. 28.) VM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 1. és az 5. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. § A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Megyei körzetbe sorolt tenyészet részére kiállított marhalevelet a kiállító szervezet a körzeti kapcsolattartó állatorvos címére küldi meg.
(4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet az Országos Adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett vagy névváltoztatás miatt cserélt marhalevelet. Az új marhalevél költségeit az állattartó viseli.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

2. §2

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása

3. §3

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

4–6. §4

5. Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
88/2013. (X. 2.) VM rendelet rendelkezésének hatályba nem lépése

7. §5

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

1.melléklet a 99/2013. (X. 28.) VM rendelethez

A támogatható közjóléti létesítmények követelményei

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

Erdei kirándulóhely

Erdei pihenőhely

Erdei tanösvény

„A” típusú
erdei kilátó

„B” típusú
erdei kilátó

„C” típusú
erdei kilátó

2.

 

Berendezések pontszáma pont/db

 

 

minimum
8 tájékoztató táblával ellátott, legalább 1000 méter hosszú tanösvény nyomvonal

 

 

 

3.

Kötelező közjóléti berendezései és azok minimális mennyisége létesítményenként:

4.

erdei bútor garnitúra

15

4 db

2 db

2 db

1 db

1 db

2 db

5.

pad

10

4 db

nem
támogatott

2 db

nem támogatott

2 db

2 db

6.

védőház

100

1 db

nem
támogatott

nem
támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

7.

tájékoztató tábla

25

1 db

nem
támogatott

8 db

1 db

1 db

1 db

8.

tűzrakóhely

15

2 db

0 db
[az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben]

1 db

0 db
[az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben]

nem
támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

9.

6–8 méter magas erdei kilátó

300

nem
támogatott

nem
támogatott

nem
támogatott

1 db

nem támogatott

nem támogatott

10.

8,01–11 méter magas erdei kilátó

350

nem
támogatott

nem
támogatott

nem
támogatott

nem támogatott

1 db

nem támogatott

11.

11,01 m felett

400

nem
támogatott

nem
támogatott

nem
támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

Létesítményenként adható összpontszám:

255

225

45

30

250

340

410

475

2. melléklet a 99/2013. (X. 28.) VM rendelethez

Az R. 5. mellékletében foglalat táblázat 9. sor A:B:C összevont mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az erdőrészlet, vagy az Evt. 13. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontja, c) pontja vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület, vagy az a) pont ah) alpontja szerinti nyiladék belterületen helyezkedik el.”
1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére