• Tartalom

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.09.11.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)1

(3)2

2. §3 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez4

 

A

B

C

1.

Projekt azonosító száma

Projekt címe

Projektgazda

2.

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0014

Tisza-tavi Régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja

Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás

3.

 

 

 

4.

KEOP-2.3.0/2F/09/2009-0008

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja

Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás

5.

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006

A bihari szilárdhulladék lerakó és hasznosító társulás tagtelepüléseinek települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja

Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

6.

KEOP-2.3.0/2F-2009-0001

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladéklerakók rekultivációja 2. ütem

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

7.

KEOP-2.3.0/2F/09/-2010-0006

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

8.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028

Hevesi hulladékgazdálkodási program tszh lerakók rekultivációja

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

9.

 

 

 

10.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0016

Gyöngyösi Kistérség Hulladékgazdálkodási Program – TSZH lerakók rekultivációja

Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás

11.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0014

Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási program tszh lerakók rekultivációja

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

12.

 

 

 

13.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0027

Hernád völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

14.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0001

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő felhagyott szilárdhulladék lerakók rekultivációja

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

15.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs Projekt

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

16.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003

Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén–1. ütem

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

17.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004

Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén–2. ütem

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

18.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002

A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja

Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása

19.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001

Kelet-nógrádi térségi hulladékrekultivációs program

Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás

20.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031

Hulladéklerakók rekultiválása s Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás területén

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

21.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023

Az észak-balatoni térség települési szilárdhulladék-kezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

22.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

23.

KEOP-2.3.0/B/11-2011-0001

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő felhagyott 9 db hulladéklerakó rekultivációja

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

24.

KEOP-2.3.0/B/11-2011-0002

Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt illetve felhagyott TSZH lerakók rekultivációja

Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás

25.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002

Székesfehérvár, Alba Regia laktanya területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

26.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0004

Tarnaszentmária, üzemen kívüli üzemanyagbázis területén feltárt szennyezettség kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

27.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0005

A taszári laktanya területének környezeti kármentesítése

Taszár Községi Önkormányzat

28.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006

A Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése

Szegedi Tudományegyetem

29.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0007

Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének kármentesítése

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

30.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008

Eger, Ipari Park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

31.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009

Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

32.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001

Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

33.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002

Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

34.

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003

Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

35.

KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0001

Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. alatti volt szovjet katonai objektum területén lévő föld alatti tartályok által okozott szénhidrogén szennyezés kármentesítése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

36.

KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0002

Peremartongyártelep északi bányaterület kármentesítése

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

37.

KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0003

Felcsút, 2. számú üzemanyagbázis környezeti kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

38.

 

 

 

39.

 

 

 

40.

KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008

Az MH ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

41.

KEOP-2.4.0/2F/09-2011-0001

Fertő tó / Neusiedler See Világörökségi Kultúrtáj területén lévő sarródi, László-major kármentesítése

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

42.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2011-0001

Nagybajcs 011/13. hrsz-ú területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása

Nagybajcs Községi Önkormányzat

43.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001

Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése

Kiskunhalas Város Önkormányzata

44.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0002

Rajka 0229/5. hrsz-ú területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása

Rajka Község Önkormányzata

45.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003

Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése

Zirc Városi Önkormányzat

46.

 

 

 

47.

 

 

 

2. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7.5 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások, és

19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 125. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 125. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 124. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet 7. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 65. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére