• Tartalom

1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat

1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

2014.03.22.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.

1–7. §1

8. § (1) Ez az AB Tü. határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)2

(3) Jelen Ügyrend-módosítás szabályai a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások tekintetében is alkalmazandóak.


Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/493/2014.
1

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére