• Tartalom

1002/2014. (VI. 17.) AB Tü. határozat

1002/2014. (VI. 17.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsai tanácsvezetőinek személyéről1

2014.06.17.
1. Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a tanácsvezetők személyéről a következő határozatot hozta:
Az 1. öttagú tanács vezetője:
Dr. Kiss László, tanácsvezető alkotmánybíró,
A 2. öttagú tanács vezetője:
Dr. Stumpf István, tanácsvezető alkotmánybíró,
A 3. öttagú tanács vezetője:
Dr. Lévay Miklós, tanácsvezető alkotmánybíró.
2. E határozat 2014. június 17-én lép hatályba.
3. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1123/2014.
1

A határozatot az 1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2015. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére