• Tartalom

1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat

1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről1

2014.10.07.
1. Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 5. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről a következő határozatot hozta:
Az 1. öttagú tanács tagjai:
Dr. Kiss László, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Balsai István, alkotmánybíró,
Dr. Juhász Imre, alkotmánybíró,
Dr. Paczolay Péter, alkotmánybíró,
Dr. Sulyok Tamás, alkotmánybíró.
A 2. öttagú tanács tagjai:
Dr. Stumpf István, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Balogh Elemér, alkotmánybíró,
Dr. Pokol Béla, alkotmánybíró,
Dr. Szívós Mária, alkotmánybíró,
Dr. Varga Zs. András, alkotmánybíró.
A 3. öttagú tanács tagjai:
Dr. Lévay Miklós, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Dienes-Oehm Egon, alkotmánybíró,
Dr. Lenkovics Barnabás, alkotmánybíró,
Dr. Salamon László, alkotmánybíró,
Dr. Szalay Péter, alkotmánybíró.
2. E határozat az aláírása napján lép hatályba.
3. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2013. (V. 9.) AB Tü. határozat.
4. E határozat nem érinti az Alkotmánybíróság öttagú tanácsai tanácsvezetőinek személyéről szóló 1002/2014. (VI. 17.) AB Tü. határozat hatályát.
5. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1687/2014.
1

A határozatot az 1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2015. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére