• Tartalom

2014. évi CV. törvény

2014. évi CV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról1

2015.06.15.

1–4. §2

5. § (1)–(2)3

(3)4

(4)–(5)5

6–20. §6

21. §7

22–29. §8

30. § Hatályát veszti az Nkt.

10.9

31. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (3) bekezdése és a 21. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 30. § 2015. június 15-én lép hatályba.

Melléklet a 2014. évi CV. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 16. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 22–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 30. § 10. pontja a 2015: LXV. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A Melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére