• Tartalom

2014. évi CVI. törvény

2014. évi CVI. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról1

2016.01.01.

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

1–5. §2

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

6–18. §3

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

19. §4

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

20–80. §5

81. § (1)6

(2) Hatályát veszti a Kötv. 92. § (3)–(4) bekezdése.

5. Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény módosítása

82. §7

6. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 3. alcím, a 20–80. §, a 81. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 81. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi CVI. törvényhez8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 81. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére