• Tartalom

2014. évi CVII. törvény

a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2015.07.02.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

1. §2

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2–4. §3

5–12. §4

13–16. §5

17–22. §6

23–26. §7

27. § (1)8

(2)–(3)9

(4)–(5)10

28. §11

29. §12

30. §13

31. §14

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

32. §15

Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5–12. §, a 17–22. §, a 27. § (2)–(3) bekezdése, a 28. § és a 30. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

34. § E törvény 2–31. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, 23. cikke és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 30. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 23–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 27. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 27. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére