• Tartalom

1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat

1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével kapcsolatos jogalkotási feladatokról

2014.02.26.

A Kormány

a) felhívja az érintett minisztereket, hogy végezzék el a feladatkörükbe tartozó jogszabályok felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy azok összhangban állnak-e a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-ei 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv eltérést nem engedő rendelkezéseivel;

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2014. június 13.

b) felhívja az érintett minisztereket – ha az az a) pontban meghatározott irányelvvel való összhang megteremtése érdekében szükséges – a jogalkotói és a jogszabály-előkészítési feladatkörükbe tartozó jogszabályok módosítására vagy hatályon kívül helyezésére, ennek előkészítésére, illetve az erre vonatkozó javaslattételre.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2014. június 13.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére