• Tartalom

1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat

1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról

2016.02.26.

A Kormány

1. egyetért a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum (a továbbiakban: Akadémia) megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely keretében a Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi számú ingatlanon:

a) 3 darab szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya,

b) 1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya,

c) 1 darab szabvány méretű labdarúgópálya,

d) 4 darab világítással rendelkező edzőpálya,

e) az Akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és kiegészítő infrastruktúra

valósul meg;

2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen;

3. egyetért azzal, hogy a Program megvalósításához szükséges Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi számú ingatlan a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön;

4.1 egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2014. és 2017. évek között összesen 4192,7 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2016. évben a felmerülés ütemében, illetve a 2017. évi központi költségvetés tervezése keretében

5. jóváhagyja, hogy a 4. pont szerint biztosított előirányzat terhére megvalósuló, a Nemzeti Sportközpontok által lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

6.2 felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki az Akadémia üzemeltetési koncepcióját.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. május 31.

1

A 4. pont az 1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

2

A 6. pont az 1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére