• Tartalom

2014. évi XI. törvény

2014. évi XI. törvény

a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2015.08.02.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1–3. §2

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

4–5. §3

3. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

6. §4

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

7–9. §5

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

10–13. §6

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §7

7. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

15–17. §8

8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

18. §9

9. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

19. §10

10. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

20. §11

21. §12

22. §13

23–24. §14

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

25. §15

12. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

26. §16

27. §17

28. §18

29–31. §19

13. Hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 25. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(3) A 20. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 7–13. §, 19. §, 22. § és 33. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 28. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

14. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

33. § A 19. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1–12. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez20

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. február 17. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 38. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

6

A 10–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

11

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

14

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1–12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére