• Tartalom
Oldalmenü

117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2014.04.04.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány

a) a NEFRIN Ingatlanforgalmazási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 28.; cégjegyzékszáma: 01-09-861818),

b) a MUGLER Ingatlan Magyarország Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 28.; cégjegyzékszáma: 01-09-867826),

c) a TAVERNA HOLDING Befektető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 28.; cégjegyzékszáma: 01-10-044260),

d) a City Budapest Idegenforgalmi Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 28.; cégjegyzékszáma: 01-10-041272),

e) a CONGLOB Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 28.; cégjegyzékszáma: 01-09-869881) és

f) a La Torre 2008 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhelye: 7625 Pécs, Szőlő utca 48/1. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 02-09-080422)

gazdasági társaságot [az a)–f) pont a továbbiakban együtt: Társaságok] a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás