• Tartalom

2014. évi XII. törvény

2014. évi XII. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről1

2014.02.22.

1. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény (a továbbiakban: Módtv.) – a Módtv. 23. § (1) bekezdésétől eltérően, a Módtv. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – 2014. március 1-jén lép hatályba.

2. § Nem lép hatályba a Módtv. 23. § (1) bekezdése.

3. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvénynek (a továbbiakban: MMA törvény) a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseit – az MMA törvény Módtv.-vel megállapított 7. § (1b) bekezdése és 28/B. § (2) bekezdése kivételével – 2014. március 1-jétől kell alkalmazni.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. február 21. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 55. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére