• Tartalom
Oldalmenü

12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet

az „Egressy Béni” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.04.22.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Egressy Béni születésének 200. évfordulója alkalmából – „Egressy Béni” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 22.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Szózat kottarészletének ábrázolása látható. A kottarészlet fölött, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és kissé balra a „FORINT” felirat olvasható. A kottarészlet alatt, három vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Egressy Béni mellképének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, a mellképtől balra az „EGRESSY BÉNI”, jobbra az „1814–1851” felirat olvasható. A mellkép és a bal oldali félkörirat között ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye, a jobb oldali félkörirat alatt az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2014. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: