• Tartalom

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.04.16.

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az importőr gondoskodik róla, hogy a gyártó biztosítsa, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb azonosítására alkalmas elem szerepeljen, vagy – ha a berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé – a megkövetelt információk a csomagoláson vagy a berendezést kísérő dokumentumban szerepeljenek.”

(2) A RoHS rendelet 16. §-a a következő d)–s) pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet)

d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,
e) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,
f) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,
g) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,
h) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,
i) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,
j) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,
k) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,
l) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,
m) a 2011/65/EU irányelv európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,
n) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,
o) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,
p) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,
q) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,
r) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,
s) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

(5) Hatályát veszti a RoHS rendelet 8. § (1) bekezdés második mondata.

4. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 2. és a 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § E rendelet 3. alcíme, 2. és 3. melléklete

1. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,

2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,

3. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,

4. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,

5. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,

6. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,

7. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,

8. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,

9. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,

10. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,

11. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,

12. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,

13. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,

14. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,

15. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,

16. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez5

2. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek

 

A

B

C

D

1.

I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

2.

a)

Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

3.

Típus

P

Teljesítmény

W

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

4.

Általános világítási célra szolgáló fénycső

P < 30 W

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. december 31-ig

2,5 mg

2013. január 1-jétől

5.

30 W ≤ P < 50 W

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

6.

50 W ≤ P < 150 W

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

7.

150 W ≤ P

15 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

8.

Általános világítási célra szolgáló, kör alakú vagy szögletes strukturális formájú, legfeljebb 17 mm csőátmérőjű fénycső

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

7 mg

2012. január 1-jétől

9.

Különleges rendeltetésű fénycső

-

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

10

Általános világítási célra szolgáló, legalább 20 000 óra élettartamú fénycső

P < 30 W

3,5 mg

2017. december 31-ig

11.

b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

12.

Típus

Ø

Csőátmérő

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

13.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral, 9 mm alatti csőátmérővel (pl. T2)

Ø < 9 mm

5 mg

2011. december 31-ig

4 mg

2012. január 1-jétől

14.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T5)

9 mm < Ø ≤ 17 mm

5 mg

2011. december 31-ig

3 mg

2012. január 1-jétől

15.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T8)

17 mm < Ø ≤ 28 mm

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

16.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T12)

28 mm < Ø

5 mg

2012. december 31-ig

3,5 mg

2013. január 1-jétől

17.

Hosszú (legalább 25 000 óra) élettartamú fénycső háromsávos fényporral

-

8 mg

2011. december 31-ig

5 mg

2012. január 1-jétől

18.

c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

19.

Típus

Ø

Csőátmérő

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

20.

Egyenes halofoszfát fénycsövek (pl. T10 és T12)

28 mm < Ø

10 mg

2012. április 13-ig

21.

Nem egyenes halofoszfát fénycsövek

Bármely Ø

15 mg

2016. április 13-ig

22.

Nem egyenes fénycsövek háromsávos fényporral, 17 mm feletti csőátmérővel (pl. T9)

17 mm < Ø

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

23.

Egyéb általános világítási célra szolgáló vagy különleges rendeltetésű lámpák (pl. indukciós lámpák)

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

24.

d)

Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):

25.

Típus

L

Lámpahossz

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

26.

Rövid

L ≤ 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

27.

Közepes hosszúságú

500 mm < L

L ≤ 1 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

5 mg

2012. január 1-jétől

28.

Hosszú

L > 1 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

13 mg

2012. január 1-jétől

29.

Egyéb kisnyomású kisülőlámpák

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

30.

e)

Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

31.

Típus

P

Teljesítmény

W

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

32.

P ≤ 155 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

30 mg

2012. január 1-jétől

33.

 

155 W < P ≤ 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

34.

 

P > 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

35.

f)

Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

36.

 

P ≤ 155 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

25 mg

2012. január 1-jétől

37.

 

155 W < P ≤ 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

30 mg

2012. január 1-jétől

38.

 

P > 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

39.

Nagynyomású higany(gőz)lámpákban (HPMV) használt higany

-

nincs korlátozás

2015. április 13-ig

40.

Fémhalogén (MH) lámpákban használt higany

-

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

41.

Az e mellékletben külön nem említett, különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban használt higany

-

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

42.

II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

43.

Típus

Maximális megengedett koncentráció

tömegszázalék

A mentesség határideje

44.

Katódsugárcsövek üvegében használt ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

45.

Fénycsövek üvegében használt ólom

≤ 0,2 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

46.

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban

≤ 0,35 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

47.

Ólom az alumínium ötvözőelemeként

≤ 0,4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

48.

Rézötvözet

≤ 4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

49.

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)

 

mentesség ideje nincs korlátozva

50.

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben és a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

51.

Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

52.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

53.

125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom

nincs korlátozás

2013. január 1-jéig, ezt követően a 2013. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

54.

Ólom a fűtő, szellőztető, légkondicionáló és hűtő alkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

55.

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

56.

C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

57.

Nem C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom

nincs korlátozás

2013. január 1-jéig, ezt követően a 2013. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

58.

A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként használt ólom

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

59.

Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

60.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

61.

Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között van

nincs korlátozás

a 2011. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

62.

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

63.

Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve szilikát bevonatú

nincs korlátozás

2013. szeptember 1-jéig

64.

Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID) sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai alkalmazásokra

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

65.

Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5 :Pb) fényporokban, aktivátorként

≤ 1 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

66.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

67.

Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

68.

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

69.

Ólom-oxid a felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben (SED) használt szerkezeti elemekben, a lezáró frittben és a frittgyűrűben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

70.

A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben található ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

71.

A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagy teljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban, közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként használt, kadmium alapú ötvözetek

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

72.

A higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák forrasztóanyagában lévő ólom (pl. amelyek folyadékkristályos kijelzőkben, illetve dísz- vagy ipari világításként vannak alkalmazva)

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

73.

Az argon- és kripton-lézercsövek ablak szerelvényeiben használatos lezáró frittben lévő ólom-oxid

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

74.

A transzformátorokban alkalmazott, 100 µm-es vagy annál kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához használt forrasztóanyagban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

75.

A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

76.

A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

77.

III. Kadmium és kadmiumvegyülettartalomra vonatkozó mentességek

78.

Egyszerhasználatos, szemcsés töltetű hőkioldókban lévő kadmium és vegyületei

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

79.

A villamos érintkezőkben lévő kadmium és vegyületei

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

80.

Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmium-oxid

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

81.

A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt színátalakító LED-ekben lévő kadmium

a fénykibocsátó terület egy négyzet-milliméterére eső kadmiummeny-nyiség < 10 µg

2014. július 1-jéig

82.

A professzionális audioberendezésekben használt analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium

nincs korlátozás

2013. december 31-ig

83.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

84.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

85.

IV. Krómtartalomra vonatkozó mentességek

86.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként a hűtőközegben

≤ 0,75 m/m % hat vegyértékű króm

mentesség ideje nincs korlátozva

3. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök és a felügyeleti és vezérlő eszközök vonatkozásában
I. Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelő berendezések
1. Ionizáló sugárzást észlelő berendezésekben lévő ólom, kadmium és higany
2. Röntgencsövek ólomcsapágyai
3. Elektromágneses sugárzás erősítésére szolgáló eszközökben – mikrocsatornás lemezekben és kapilláris lemezeken – lévő ólom
4. Röntgencsövek és képerősítők üvegfrittjében lévő ólom, valamint a gázlézer összeállításához és az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító vákuumcsövekhez való üvegfritt kötőanyagokban lévő ólom
5. Ionizáló sugárzás elleni védőeszközökben lévő ólom
6. Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom
7. Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály
8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmium-izotóp
II. Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és elektródok
9. Ionszelektív elektródokban lévő ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében lévőt is
10. Elektrokémiás oxigénérzékelők ólomanódja
11. Infravörösfény-detektorokban lévő ólom, kadmium és higany
12. Referenciaelektródokban – alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-szulfát és higany-oxid elektródokban – lévő higany
III. Egyéb
13. Hélium-kadmium lézerekben lévő kadmium
14. Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévő ólom és kadmium
15. Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetőként és hővezetőként használt fémötvözetekben lévő ólom
16. MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fouriertranszformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium – a mentesség 2021. június 30-án lejár
17. Ellensúlyokban lévő ólom
18. Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévő ólom
19. Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévő ólom
20. Igen nagyfokú pontossággal rendelkező kapacitás- és veszteségmérő hidakban lévő higany, valamint felügyeleti és vezérlő eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévő higany, kapcsolónként, illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben
21. Hordozható sürgősségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévő ólom
22. A 8–14 μm-es tartományban működő, nagy teljesítményű infravörös képalkotó modulok forraszanyagaiban lévő ólom
23. „Folyadékkristály szilíciumon” (LCoS) technológiájú kijelzőkben lévő ólom
24. Röntgensugárzás mérésére szolgáló szűrőkben lévő kadmium
25. Ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
26. Röntgen-képerősítők fénypor bevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig; az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek fénypor bevonatában lévő kadmium
27. CT- és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fej-keretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok – a mentesség 2021. június 30-án lejár
28. Röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom – a mentesség 2019. december 31-én lejár
29. Nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
30. Standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
31. Ólom, amely olyan
31.1. forraszanyagokban,
31.2. villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában,
31.3. villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos,
amelyeket
a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig
b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmaznak – a mentesség 2020. június 30-án lejár
32. Digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2017. december 31-én lejár
33. Kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
34. A röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához használt alkáliadagolókban 2019. december 31-ig, és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm
35. A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2019. december 31-én lejár
36. Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1994. június 14-i 93/42 EGK tanácsi irányelv alapján a IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség a IIa. osztály esetében 2016. június 30-án, a IIb. osztály esetében 2020. december 31-én lejár
37. A 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm – a mentesség 2021. július 21-én lejár
38. BSP (BaSi2O5:Pb) fényporokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom – a mentesség 2021. június 22-én lejár”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére