• Tartalom
Oldalmenü

145/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről

2014.05.01.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhely: 1116 Budapest, Hengermalom út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041773; adószám: 10712018-2-43) gazdasági társaságot a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.”, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás