• Tartalom

1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról

2014.08.30.

1. A Kormány

a) a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljainak meghatározása, a közlekedéssel összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében megtárgyalta és elfogadta a 2030-ig terjedően – 2050-ig távlati kitekintéssel – elkészített „Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” című stratégiai tervdokumentumot és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy azt a 2014–2020 közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadása érdekében küldje meg az Európai Bizottság részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. október 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020-as időszak közúti és vasúti fejlesztési programja keretében előkészítésre és kivitelezésre javasolt indikatív projektek listáját terjessze a Kormány elé jóváhagyásra;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. október 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2007–2013-as Közlekedés Operatív Program keretének terhére előkészített közút- és vasútfejlesztési beruházásokat a 2015-ig tervezett megvalósítás elmaradása esetén vizsgálja felül és azok megvalósítását a 2014–2020 közötti időszakra tervezze be;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. március 31.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a Nemzeti Járműgyártási Stratégiát.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. december 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére