• Tartalom
Oldalmenü

15/2014. (V. 19.) MNB rendelet

a „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014.05.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Nemzeti Bank alapításának 90. évfordulója alkalmából – „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. május 24.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a felső érmemezőben virágmotívumokkal körülvett címeres sáv ábrázolása látható, alatta az emlékérme bal szélén a „BP.” verdejel, jobb szélén a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme középvonalán, ívelve a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta két vízszintes sorban a díszítő motívummal körülvett „10 000” értékjelzés és – díszes keretben – a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Magyar Nemzeti Bank épülete Bank utca felőli részletének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat, alatta középen – díszítő motívummal keretezve – az „1924” évszám olvasható. Az emlékérme szélén, a felső körirat alatt, jobb oldalon Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme elő- és hátlapjának díszítő motívumai, az alkalmazott betűtípusok a Magyar Nemzeti Bank alapításakor, 1924-ben kibocsátott részvényeken szereplő egyes motívumokat, betűtípusokat idézik.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2014. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 15/2014. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: