• Tartalom

160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.07.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.1., 13.2., 13.3. és 13.4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az elektronikus építési naplót)

e) a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában 2015. január 1-jét”

(követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.)

2. § Hatályát veszti az R. 42. § (7) bekezdés b) pontjában az „a közlekedési,” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) beekzdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére