• Tartalom

176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet módosításáról1

2014.07.21.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § E rendeletnek a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:17 és E:17 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(D)

(E)

(1.)

(Első fokon eljáró hatóság)

(Másodfokon eljáró hatóság)

(17.)

Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

2.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:21 és E:21 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(D)

(E)

(1.)

(Első fokon eljáró hatóság)

(Másodfokon eljáró hatóság)

(21.)

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:22 és E:22 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(D)

(E)

(1.)

(Első fokon eljáró hatóság)

(Másodfokon eljáró hatóság)

(22.)

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

 

 

 

12.

tűzvédelem

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

 

 

 

14.

katasztrófavédelem

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

 

 

 

17.

élelmiszerlánc-biztonság

Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

4.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

 

 

 

18.

egészségügy

Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére