• Tartalom

2014. évi XVIII. törvény

2014. évi XVIII. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2014.10.13.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1–3. §2

2. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

4. §3

3. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

5. §4

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

6–8. §5

5. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

9–10. §6

6. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

11. § (1)7

(2)8

12. §9

13. §10

14–18. §11

19. §12

a)–b)13

c)14

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése és 13. § 2014. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. § c) pontja a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

21. § E törvény

minősül.

1. melléklet a 2014. évi XVIII. törvényhez


1. Az Szja. tv. 1. számú mellékletének a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 56. § (6) bekezdésével megállapított 7.25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.26. bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által a kezelt vagyon (ide nem értve annak hozamait) terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttatott vagyoni érték; nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha a kedvezményezett magánszemély e jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte, továbbá nem alkalmazható e rendelkezés akkor sem, ha a kifizető – kifizető hiányában a kedvezményezett magánszemély – nyilvántartása alapján a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon és annak hozamai nem különíthetőek el.”

2. Az Szja. tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.27. ponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.27. külföldön bejegyzett pártalapítvány által, a bejegyzés helye szerinti állam állampolgárságával rendelkező munkavállalója részére a munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg, amennyiben e jogviszonyra tekintettel a bejegyzés helye szerinti állam nem vet ki rá adót.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. május 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. május 15. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 39. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 19. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 19. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére