• Tartalom

18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet

18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról1

2014.04.14.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2012. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatására felhasználható, 2013. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány lebonyolító szerve a Nemzeti Külgazdasági Hivatal.”

2. § Hatályát veszti az R. 21. § (6) bekezdése.

3. § Hatályát veszti a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről és ellenőrzéséről szóló 120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

4. § Ez a rendelet 2014. április 14-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére