• Tartalom

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.07.26.

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 1. mellékletét a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek
A rész

KÖZÉPFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK

A

B

C

 

A szakképzés kódja

A szakképzés megnevezése

1

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

2

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

3

54 621 02

Agrártechnikus

4

55 621 02

Agrártechnológus

5

 

Állategészségügyi technikus

6

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

7

35 621 01

Állattartó szakmunkás

8

 

Állattenyésztési szakmunkás

9

1801

Állattenyésztő

10

22 2 6131 06 10 01

Állattenyésztő

11

31 6203 02

Állattenyésztő

12

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

13

31 621 03

Állattenyésztő

14

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

15

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

16

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

17

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

18

 

Állattenyésztő és állategészségügyi szakközépiskola

19

23 5 3124 16 63 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

21

54 621 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

22

54 621 03

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

23

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

24

 

Általános állattenyésztő

25

1809

Általános állattenyésztő

26

31 6203 10

Általános állattenyésztő

27

 

Általános kertész

28

1707

Általános kertész

29

 

Általános mezőgazdasági szak/Általános mezőgazdász

30

 

Általános mezőgazdasági szakmunkás

31

20 2 6140 05 90 01

Aranykalászos gazda

32

31 621 02

Aranykalászos gazda

33

32 6201 01

Aranykalászos gazda

34

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

35

22 2 6139 06 10 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

36

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

37

22 5 3124 16 63 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

38

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

39

1803-1

Baromfitenyésztő

40

1806

Baromfitenyésztő

41

2224

Baromfitenyésztő

42

2230

Baromfitenyésztő

43

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

44

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

45

 

Baromfitenyésztő technikus

46

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

47

35 621 02

Biogazdálkodó

48

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

49

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

50

21 2 6129 05 90 02

Biotermesztô

51

23 2 6112 05 90 02

Biotermesztő

52

32 6206 01

Biotermesztő

53

34 6206 01

Biotermesztő

54

55 541 01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

56

15 5 3113 16 64 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

57

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

58

1901

Borász

59

1913-1

Borász

60

15 2 7222 01 90 01

Borász

61

31 541 02

Borász

62

33 5212 01

Borász

63

33 621 01 0000 00 00

Borász

64

 

Borász technikus

65

1723

Borfeldolgozó

66

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

67

21 2 6129 05 40 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

68

24 2 6129 05 40 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

69

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

70

1701

Dísznövény kertész

71

1701

Dísznövénykertész

72

2215

Dísznövény kertész

73

21 2 6116 05 30 01

Dísznövénykertész

74

24 2 6116 05 30 01

Dísznövénykertész

75

33 6207 01

Dísznövénykertész

76

34 622 01

Dísznövénykertész

77

1701

Dísznövény-kertész

78

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

79

21 6207 01

Dísznövénytermelő

80

21 1 6116 05 40 02

Dísznövény-termelő

81

24 1 6116 05 40 02

Dísznövény-termelő

82

2211

Dísznövénytermelő és kertépítő

83

2230

Dísznövénytermelő és kertépítő

84

2230

Dísznövénytermesztő

85

21 5 3124 16 62 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

86

24 5 3124 16 62 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

87

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

88

 

Dísznövénytermesztő technikus

89

1903

Dohányfeldolgozó

90

15 2 7230 04 64 03

Dohányfeldolgozó

91

31 5212 03

Dohányfeldolgozó

92

 

Dohányfeldolgozó technikus

93

15 5 3113 16 64 03

Dohányipari technikus

94

52 6222 03

Dohányipari technikus

95

54 541 01 0010 54 03

Dohányipari technikus

96

31 6206 03

Dohánykertész

97

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

98

2216

Dohánytermelő

99

 

Dohánytermesztő technikus

100

 

Erdész szakközépiskola

101

 

Erdészeti szakközépiskola

102

 

Erdész technikusképesítő

103

32-100

Erdészeti

104

32-101

erdészeti ágazat

105

54 623 01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

106

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

107

 

Erdészeti növényvédő technikus

108

 

Erdészeti szakközépiskola

109

 

Erdészeti szakmunkás

110

29 2 6219 05 10 01

Erdészeti szakmunkás

111

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

112

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

113

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

114

29 5 3125 16 61 02

Erdésztechnikus

115

52 6262 01

Erdésztechnikus

116

54 6262 01

Erdésztechnikus

117

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

118

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

119

 

Erdőgazdálkodási technikus

120

32-100

Erdőgazdasági és elsődleges faipari

121

 

Erdőgazdasági és elsődleges faipari technikus

122

2115

Erdőgazdasági szakmunkás

123

2215

Erdőgazdasági szakmunkás

124

21 623 01

Erdőművelő

125

21 6262 01

Erdőművelő

126

29 1 6219 05 10 02

Erdőművelő

127

31 623 01 0100 21 02

Erdőművelő

128

 

Erdőművelő technikus

129

1702

Erdőművelő-fakitermelő

130

20 1 6140 05 90 03

Ezüstkalászos gazda

131

21 6201 01

Ezüstkalászos gazda

132

33 621 02 0100 21 01

Ezüstkalászos gazda

133

 

Fácántenyésztő szakmunkás

134

33 622 01 0100 21 01

Faiskolai munkás

135

21 2 6212 05 10 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

136

24 2 6117 05 10 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

137

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

138

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

139

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

140

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

141

21 1 6212 05 10 04

Faiskolakezelő

142

24 1 6117 05 10 04

Faiskolakezelő

143

21 6207 02

Faiskola-kezelő

144

31 622 01 0100 21 01

Fűszernövény-termesztő

145

 

Fűszerpaprika-termesztő szakmunkás

146

 

Fűszerpaprikatermesztő technikus

147

 

Gazda

148

33 6201 01

Gazda

149

34 621 01

Gazda

150

33 621 02 1000 00 00

Gazda

151

20 2 6140 05 90 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

152

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

153

51 6201 01

Gazda I.

154

33 6201 01

Gazda II.

155

 

Gépüzemeltető szakmunkás

156

21 1 6129 05 90 05

Gombatermelő

157

21 2 6111 05 90 05

Gombatermelő

158

21 6206 01

Gombatermelő

159

31 622 01 0100 21 02

Gombatermesztő

160

 

Gyepgazdálkodási technikus

161

35 622 01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

162

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

163

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

164

20 1 6121 05 50 01

Gyógynövényismerő és -termelő

165

20 1 6129 05 50 01

Gyógynövényismerő és -termelő

166

21 6206 02

Gyógynövényismerő és -termelő

167

31 622 01 0100 21 03

Gyógynövénytermesztő

168

21 2 6121 05 50 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

169

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

170

 

Gyógynövény-termesztő szakmunkás

171

 

Gyógynövénytermesztő technikus

172

2213

Gyümölcs- és faisk. kertész

173

21 1 6114 05 30 02

Gyümölcstermelő

174

21 6207 03

Gyümölcstermelő

175

24 1 6114 05 30 02

Gyümölcstermelő

176

2213

Gyümölcstermelő és faiskolakezelő

177

2213

Gyümölcstermelő és faiskola kezelő

178

2232

Gyümölcstermelő és faiskolakezelő

179

2232

Gyümölcstermesztő és faiskola-kezelő

180

2232

Gyümölcstermesztő

181

1703-1

Gyümölcstermesztő

182

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

183

21 5 3124 16 62 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

184

24 5 3124 16 62 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

185

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

186

 

Gyümölcstermesztő és feldolgozó technikus

187

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

188

 

Integrált mezőgazdasági szakképzés

189

2223

Juhtenyésztő

190

2229

Juhtenyésztő

191

1801-1

Juhtenyésztő

192

22 2 6135 06 10 03

Juhtenyésztő

193

31 6203 04

Juhtenyésztő

194

22 5 3124 16 63 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

195

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

196

 

Juhtenyésztő technikus

197

20 4 6140 05 90 06

Képesített gazda

198

51 6201 01

Képesített gazda

199

20 4 6140 08 20 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

200

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

201

1703

Kertész

202

1705

Kertész

203

2211

Kertész

204

24 2 6129 05 30 04

Kertész

205

33 6207 03

Kertész

206

34 622 02

Kertész

207

31 622 01

Kertész

208

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

209

24 5 3124 16 62 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

210

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

211

 

Kertész szakközépiskola

212

 

Kertészeti szakközépiskola

213

 

Kertészeti szakmunkás

214

55 622 01

Kertészeti szaktechnikus

215

2215

Kertimag és kertészeti ipari növénytermelő

216

2215

Kertimag- és kertészeti ipari növénytermesztő

217

2234

Kertimag- és kertészeti ipari növénytermelő

218

 

Kertimagtermesztő szakmunkás

219

1803

Kisállattenyésztő

220

1810

Kisállattenyésztő

221

 

Kisállattenyésztő technikus

222

2219

Komlótermelő

223

2220

Komlótermelő

224

 

Komlótermesztő technikus

225

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

226

1801-2

Lótenyésztő

227

2225

Lótenyésztő

228

2231

Lótenyésztő

229

22 2 6134 06 10 04

Lótenyésztő

230

31 6203 05

Lótenyésztő

231

22 5 3124 16 63 05

Lótenyésztő szaktechnikus

232

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

233

 

Lótenyésztő technikus

234

34 621 02

Lovász

235

1804

Méhész

236

2225

Méhész

237

2228

Méhész

238

22 2 6139 06 20 02

Méhész

239

31 6203 06

Méhész

240

32 621 02

Méhész

241

31 621 05 0000 00 00

Méhész

242

55 621 04 0000 00 00

Méhészeti technológus

243

55 6203 04

Ménesgazda

244

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

245

54 525 02

Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus

246

20 2 6140 09 90 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

247

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

248

 

Mezőgazdasági gazda

249

20 2 6140 08 20 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

250

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

251

31 812 01 0100 31 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

252

 

Mezőgazdasági gazdaasszony/Gazdaasszonyképzés

253

51 3439 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

254

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

255

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

256

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

257

1706

Mezőgazdasági gépész

258

2214

Mezőgazdasági gépész

259

26 2 8293 02 22 16

Mezőgazdasági gépész

260

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

261

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

262

2112

Mezőgazdasági gépész (traktoros gépész)

263

 

Mezőgazdasági gépész szakközépiskola

264

 

Mezőgazdasági gépészeti szakközépiskola

265

26 5 3117 16 20 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

266

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

267

54 521 05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

268

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

269

31 521 19

Mezőgazdasági gépkezelő

270

31 521 19 0000 00 00

Mezőgazdasági gépkezelő

271

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

272

 

Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető

273

26 5 3117 16 20 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

274

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

275

31 521 20

Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó

276

20 5 3124 16 62 04

Mezőgazdasági technikus

277

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

278

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

279

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

280

 

Mezőgazdasági technikus

281

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

282

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

283

 

Mg. gépüzemeltető technikus

284

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

285

 

Növényházi termesztő technikus

286

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

287

54 621 04

Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

288

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

289

 

Növénytermesztő és állattenyésztő szakközépiskola

290

 

Növénytermesztő és növényvédelmi szakközépiskola

291

21 5 3124 16 62 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

292

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

293

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

294

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

295

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

296

1704

Növénytermesztő gépész

297

1706-3

Növénytermesztő gépész

298

2216

Növénytermesztő gépész

299

2216

Növénytermesztő-gépész

300

26 2 8293 02 22 21

Növénytermesztő gépész

301

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

302

 

Növénytermesztő technikus

303

31-100

Növényvédelmi

304

 

Növényvédelmi és agrokémiai képesítő

305

52 5 3125 16 62 06

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

306

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

307

 

Növényvédelmi és Talajerőgazdálkodási technikus

308

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

309

31 521 19 0100 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

310

55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus

311

26 2 8313 02 22 22

Növényvédő és öntöző gépész

312

2218

Növényvédő gépész

313

2218

Növényvédő-gépész

314

 

Növényvédő gépész szakmunkás

315

 

Növényvédő szakmunkás

316

 

Növényvédő technikus

317

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

318

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

319

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

320

31 521 19 0100 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

321

26 1 8293 04 90 11

Önjáró munkagépkezelő

322

26 1 8312 04 90 11

Önjáró munkagépkezelő

323

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

324

2219

Öntözéses növénytermelő

325

2217

Öntözéses növénytermesztő gépész

326

2217

Öntözéses növénytermesztő-gépész

327

 

Öntöző technikus

328

 

Őz- és szarvastenyésztő szakmunkás

329

1801-3

Sertéstenyésztő

330

2222

Sertéstenyésztő

331

2228

Sertéstenyésztő

332

22 2 6133 06 10 05

Sertéstenyésztő

333

31 6203 07

Sertéstenyésztő

334

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

335

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

336

22 5 3124 16 63 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

337

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

338

 

Sertéstenyésztő technikus

339

2221

Spárgatermelő

340

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

341

2222

Szántóföldi növénytermelő2

342

2216

Szántóföldi növénytermesztő-gépész

343

2221

Szarvasmarhatenyésztő

344

2221

Szarvasmarha-tenyésztő

345

2227

Szarvasmarha-tenyésztő

346

1801-4

Szarvasmarhatenyésztő

347

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

348

22 2 6132 06 10 06

Szarvasmarhatenyésztő

349

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

350

22 5 3124 16 63 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

351

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

352

 

Szarvasmarhatenyésztő technikus

353

34 541 05

Szőlész-borász

354

21 5 3124 16 62 08

Szőlész-borász szaktechnikus

355

24 5 3124 16 62 08

Szőlész-borász szaktechnikus

356

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

357

55 621 01 0020 55 07

Szőlész-borász szaktechnikus

358

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

359

21 2 6129 05 30 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

360

24 2 6129 05 30 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

361

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

362

2214

Szőlő- és szőlőszaporítóanyag kertész

363

2214

Szőlőterm. és borkezelő

364

21 1 6115 05 30 08

Szőlőtermelő

365

21 6207 06

Szőlőtermelő

366

24 1 6115 05 30 08

Szőlőtermelő

367

2214

Szőlőtermelő és borkezelő

368

2233

Szőlőtermelő és borkezelő

369

2233

Szőlőtermesztő

370

1703-2

Szőlőtermesztő

371

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

372

 

Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus

373

 

Szőlőtermesztő és -feldolgozó technikus

374

22 5 3124 16 63 08

Takarmányozási szaktechnikus

375

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

376

 

Takarmányozási technikus

377

 

Talajjavító és talajvédelmi technikus

378

2112

Traktoros-gépész

379

26 1 8311 04 90 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

380

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

381

1805

Vadász, vadtenyésztő

382

1805

Vadász-vadtenyésztő

383

2226

Vadász (vadőr)

384

2226

Vadász, vadtenyésztő

385

22 2 6229 06 20 03

Vadász, vadtenyésztő

386

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

387

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

388

22 5 3129 16 63 10

Vadgazdálkodási technikus

389

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

390

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

391

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

392

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

393

 

Vadgazdasági technikus

394

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

395

 

Vetőmagtermesztő és feldolgozó technikus

396

20 2 6129 05 90 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

397

21 2 6129 05 90 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

398

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

399

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

400

55 581 02

Vidékfejlesztési szaktechnikus

401

55 581 04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

402

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

403

21 2 7222 01 90 07

Vincellér

404

24 2 6129 01 90 07

Vincellér

405

31 541 11

Vincellér

406

33 6207 04

Vincellér

407

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

408

51 6207 02

Vincellér

409

21 1 6113 05 30 09

Zöldség- és fűszernövénytermelő

410

24 1 6113 05 30 09

Zöldség- és fűszernövénytermelő

411

21 6207 08

Zöldség- és fűszernövény-termelő

412

31 5212 16

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

413

31 541 12

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

414

35 622 02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

415

2212

Zöldség- és kertimag kertész

416

2212

Zöldségtermelő és zöldséghajtató

417

2231

Zöldségtermelő és zöldséghajtató

418

2231

Zöldségtermesztő

419

1703-3

Zöldségtermesztő

420

1705-2

Zöldségtermesztő

421

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

422

21 5 3124 16 62 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

423

24 5 3124 16 62 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

424

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

425

 

Zöldségtermesztő és feldolgozó technikus

426

2231

Zöldségtermesztő és hajtató

B. rész

FELSŐFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK

A

B

C

 

A szakképzés megnevezése

A szakképzés szintje

1

Agrármérnök

főiskolai

2

Agrármérnök (állattenyésztési szakirány)

főiskolai

3

Agrármérnök (kertész szakon)

egyetemi

4

Agrármérnök (vadgazdálkodási szakirány)

főiskolai

5

Állatorvos doktor

egyetemi

6

Állatorvos doktor

MSc osztatlan

7

Állattenyésztő mérnök

főiskolai

8

Állattenyésztő mérnök

BSc

9

Állattenyésztő üzemmérnök

főiskolai

10

Erdőmérnök

BSc

11

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

BSc

12

Gazdasági mérnök

főiskolai

13

Kertész üzemmérnök

főiskolai

14

Kertészmérnök

főiskolai

15

Kertészmérnök

BSc

16

Környezetgazdálkodási agrármérnök

főiskolai

17

Környezetgazdálkodási agrármérnök

BSc

18

Meliorációs mérnök

főiskolai

19

Mezőgazdasági biotechnológus állati biotechnológia szakirány

MSc

20

Mezőgazdasági biotechnológus növényi biotechnológia szakirány

MSc

21

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mezőgazdasági termeléstechnológia szakirány

BSc

22

Mezőgazdasági gépész üzemmérnök

főiskolai

23

Mezőgazdasági gépészmérnök

főiskolai

24

Mezőgazdasági mérnök

BSc

25

Mezőgazdasági szakoktató kertészeti szakirányon

BSc

26

Mezőgazdasági szakoktató erdészeti szakirányon

BSc

27

Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti szakirányon

BSc

28

Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon

BSc

29

Műszaki állattenyésztő oktató

főiskolai

30

Műszaki kertész szakoktató

főiskolai

31

Növénytermesztési mérnök

főiskolai

32

Növénytermesztési üzemmérnök

főiskolai

33

Növénytermesztő mérnök

BSc

34

Növénytermesztő üzemmérnök vadgazdálkodási szak

főiskolai

35

Okleveles agrárkémikus agrármérnök

egyetemi

36

Okleveles agrármérnök

MSc

37

Okleveles agrármérnök

egyetemi

38

Okleveles agrármérnök (Halgazdálkodási szakirány)

egyetemi

39

Okleveles agrármérnök (növényvédelmi kiegészítéssel)

egyetemi

40

Okleveles agrármérnök (Növényvédelmi szakirány)

egyetemi

41

Okleveles agrármérnök (Szaktanácsadási szakirány)

egyetemi

42

Okleveles agrármérnök (Takarmányozástani szakirány)

egyetemi

43

Okleveles agrármérnök (Tejgazdasági szakirány)

egyetemi

44

Okleveles agrármérnök (Törzsállattenyésztési szakirány)

egyetemi

45

Okleveles agrármérnök (Vadgazdálkodási szakirány)

egyetemi

46

Okleveles agrármérnök (Állattenyésztési szakirány)

egyetemi/MSc

47

Okleveles állategészségügyi üzemmérnök

főiskolai

48

Okleveles állathigiéniai szakos üzemmérnök

főiskolai

49

Okleveles állatorvos

egyetemi

50

Okleveles állatorvos doktor

MSc

51

Okleveles állattenyésztő mérnök

MSc

52

Okleveles állattenyésztő üzemmérnök

főiskolai

53

Okleveles általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnök

főiskolai

54

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

MSc

55

Okleveles erdőmérnök

MSc osztatlan

56

Okleveles erdőmérnök

egyetemi

57

Okleveles erdőmérnök

MSc

58

Okleveles gazdasági agrármérnök

MSc

59

Okleveles gazdasági agrármérnök

egyetemi

60

Okleveles kertész és szőlész

főiskolai

61

Okleveles kertész- és szőlész

főiskolai

62

Okleveles kertész üzemmérnök

főiskolai

63

Okleveles kertészmérnök

MSc

64

Okleveles kertészmérnök

egyetemi

65

Okleveles kertész-üzemmérnök

főiskolai

66

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

MSc

67

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

egyetemi

68

Okleveles mezőgazdasági ágazatszervező üzemmérnök

főiskolai

69

Okleveles mezőgazdasági ágazatvezető üzemmérnök

főiskolai

70

Okleveles mezőgazdasági biotechnológus állati biotechnológia szakirány

MSc

71

Okleveles mezőgazdasági biotechnológus növényi biotechnológia szakirány

MSc

72

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

MSc

73

Okleveles mezőgazdasági gépész üzemmérnök

főiskolai

74

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

egyetemi

75

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, páncélos és gépjármű mérnöktiszt

egyetemi

76

Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök

főiskolai

77

Okleveles mezőgazdasági mérnök

egyetemi

78

Okleveles mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti szakirányon

főiskolai

79

Okleveles műszaki (kertész) szakoktató

főiskolai

80

Okleveles növényorvos

egyetemi

81

Okleveles növényorvos

MSc

82

Okleveles növénytermesztési üzemmérnök

főiskolai

83

Okleveles növénytermesztő mérnök

MSc

84

Okleveles növényvédelmi üzemmérnök

főiskolai

85

Okleveles növényvédő mérnök

egyetemi

86

Okleveles öntözés-meliorációs üzemmérnök

főiskolai

87

Okleveles szervező üzemmérnök (kertészeti ágazat)

főiskolai

88

Okleveles szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat)

főiskolai

89

Okleveles takarmánygazdálkodási üzemmérnök

főiskolai

90

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

MSc

91

Okleveles természetvédelmi mérnök

MSc

92

Okleveles üzemszervező agrármérnök

egyetemi

93

Okleveles vadgazda mérnök

MSc

94

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

egyetemi

95

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

MSc

96

Szőlész-borász mérnök

BSc

97

Tájgazdálkodási mérnök

főiskolai

98

Természetvédelmi mérnök

főiskolai

99

Természetvédelmi mérnök

BSc

100

Vadgazda mérnök

főiskolai

101

Vadgazda mérnök

BSc

102

Vidékfejlesztési agrármérnök

főiskolai

103

Zöldségtermesztési üzemmérnök

főiskolai

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére