• Tartalom

19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.02.04.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:

15/A. § (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2. számú melléklet V. pontja szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(3) Az ágazati pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.”

2. § A Kjtvhr. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § (1) A 15/A. § szerinti ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január hónapra visszamenőleg.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2014. január 1-jét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően létesül, vagy 2013. december 31-ét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.
(3) Nem illeti meg az ágazati pótlék a gyermekvédelmi gyámot, ha illetményét a 17. § (5) bekezdése alapján állapítják meg.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez

Az ágazati pótlék mértéke a pótlékalap %-ában

Fizetési
fokozatok

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

30,00%

30,50%

31,50%

32,00%

32,50%

37,50%

40,00%

45,00%

47,50%

60,00%

2

32,00%

32,50%

33,50%

34,00%

34,50%

39,50%

42,00%

47,00%

49,50%

62,00%

3

34,00%

34,50%

35,50%

36,00%

36,50%

41,50%

44,00%

49,00%

51,50%

64,00%

4

36,00%

36,50%

37,50%

38,00%

38,50%

43,50%

46,00%

51,00%

53,50%

66,00%

5

38,00%

38,50%

39,50%

40,00%

40,50%

45,50%

48,00%

53,00%

55,50%

68,00%

6

40,00%

40,50%

41,50%

42,00%

42,50%

47,50%

50,00%

55,00%

57,50%

70,00%

7

42,00%

42,50%

43,50%

44,00%

44,50%

49,50%

52,00%

57,00%

59,50%

72,00%

8

44,00%

44,50%

45,50%

46,00%

46,50%

51,50%

54,00%

59,00%

61,50%

74,00%

9

46,00%

46,50%

47,50%

48,00%

48,50%

53,50%

56,00%

61,00%

63,50%

76,00%

10

48,00%

48,50%

49,50%

50,00%

50,50%

55,50%

58,00%

63,00%

65,50%

78,00%

11

50,00%

50,50%

51,50%

52,00%

52,50%

57,50%

60,00%

65,00%

67,50%

80,00%

12

52,00%

52,50%

53,50%

54,00%

54,50%

59,50%

62,00%

67,00%

69,50%

82,00%

13

54,00%

54,50%

55,50%

56,00%

56,50%

61,50%

64,00%

69,00%

71,50%

84,00%

14

56,00%

56,50%

57,50%

58,00%

58,50%

63,50%

66,00%

71,00%

73,50%

86,00%

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére