• Tartalom

19/2014. (VI. 13.) ORFK utasítás

19/2014. (VI. 13.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról1

2014.06.14.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Azon elektromos alkoholteszterek alkalmazásánál, amelyeknél az adatletöltés technikai feltételei biztosíthatóak, a közvetlen elöljáró legalább háromhavonta összeveti az elektromos alkoholteszter által rögzített adatokat a végrehajtott intézkedésekkel, annak ellenőrzése érdekében, hogy valamennyi pozitív eredményű méréshez kapcsolódik-e megfelelő intézkedés. Az elektromos alkoholteszter alkalmazása esetén a közvetlen elöljáró felel azért, hogy a 2. mellékletben meghatározott táblázatot kitöltsék.”
2. Az Utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Azon rendőri szerveknél, ahol a technikai feltételek lehetővé teszik a közterületi szolgálatot ellátók helyzetének meghatározását, az érintett állomány tagjainak aktuális pozícióját ilyen módon is folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A közterületi szolgálat ideje alatt a szolgálati gépjárműbe szerelt EDR rádiót, illetve a kézi EDR rádiókba épített helymeghatározót folyamatosan bekapcsolt állapotban kell tartani, melynek kikapcsolása fegyelmi eljárást von maga után. A feladatmeghatározástól történt nem engedélyezett eltérés esetén a közterületi szolgálatot ellátó jelentést készít. Amennyiben a közterületi tevékenységbe bevont jármű digitális képrögzítő eszközzel került felszerelésre, azt a szolgálat ellátása alatt foganatosított intézkedés során, továbbá a megkülönböztető jelzés alkalmazásával végrehajtott szolgálati feladat ellátása során folyamatosan használni kell.”
3. Az Utasítás 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Állományvédelmi ellenőrzést negyedévente legalább 3 alkalommal kell tartani. Az állományvédelmi ellenőrzésről minden esetben az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 99. pont e) alpontjában meghatározott külön jelentést kell készíteni. A rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek vezetői a hiányosságot, korrupcióra utaló cselekményt vagy egyéb problémát feltáró, jóváhagyott jelentéseket elektronikus úton 5 munkanapon belül terjesztik fel a területi szerv ellenőrzési szolgálata részére. A területi szervek ellenőrzési szolgálatai az általuk végrehajtott, szintén hiányosságot, korrupcióra utaló cselekményt vagy egyéb problémát feltáró állományvédelmi ellenőrzésekről készített, területi szerv vezetője által jóváhagyott jelentéseket az ORFK Ellenőrzési Szolgálat részére, az ellenorzes@orfk.police.hu e-mail címre 5 munkanapon belül terjesztik fel.”
4. Az Utasítás 35. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(35. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzése, felfedése szempontjából a területi rendészeti és bűnügyi szakirányító szervek évente, a tárgyévet követő év február 10-éig a szakmai irányításukat végző országos rendőrfőkapitány-helyettesnek megküldik:)
d) a végrehajtott állományvédelmi ellenőrzések számának, eredményének, az ellenőrzés alá vontak számának – a meglévő létszámhoz viszonyított – ”
(elemzését és értékelését tartalmazó összefoglaló jelentésüket.)
5. Az Utasítás az utasítás mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki.
a) 14. pontjában az „egy” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
b) 16. pontjában az „a mellékletben” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg,
c) mellékletének címében a „Melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg
lép.
7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 19/2014. (VI. 13.) ORFK utasításhoz

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Sorszám

Alkoholteszter átvételének pontos ideje

Alkalmazó neve, rendfokozata

Alkoholteszter típusa, gyári száma

Pozitív mérések ideje, eredménye, intézkedés

Alkoholteszter átadásának pontos ideje

Átvevő neve rendfokozata

Egyéb megjegyzés,
pontos dátummal
(pl. kalibrálásra
MRFK-ra küldve)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

1

Az utasítás a 8. pont alapján hatályát vesztette 2014. június 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére