• Tartalom

192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről

2015.01.02.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Kormány az Európai Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatósági feladatok ellátására az agrárpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

2. §2 A Kormány az Európai Halászati Alaphoz kapcsolódó ellenőrző hatósági feladatok ellátására az agrárpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

(2)3 A 6. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

4–5. §4

6. §5

3

A 3. § (2) bekezdése a 244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére