• Tartalom

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről1

2014.08.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A–11/F. §-ában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/B. §-ában foglaltak szerint

a) a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a társaság székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6., főtevékenysége: a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete fenntartása, cégjegyzékszáma: 01-09-978520, adószáma: 23802401-2-43), valamint

b) az a) pont szerinti gazdasági társaság fenntartásában főiskolaként működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (a főiskola székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6., a főiskola főtevékenysége: felsőfokú oktatás, intézményi azonosítója: FI51497, adószáma: 18037140-2-43)

által ellátott feladatokat – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/B. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói jogok kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a Pető András Főiskola veszi át. A feladatellátás átvételéért az oktatásért felelős miniszter által kijelölt személy felelős.

(3) A feladatellátás átvételének, az (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság megszűnésének az időpontja: 2014. szeptember 1.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 222. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére