• Tartalom
Oldalmenü

2/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2014.01.10.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 68. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-728576; adószáma: 13307613-2-41) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás