• Tartalom

2/2014. (I. 22.) BM utasítás

2/2014. (I. 22.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek korrupció megelőzési feladatáról

2022.09.02.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat 17. pontjára – a korrupció megelőzésével kapcsolatban a következő utasítást adom ki:

1. §1 Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztériumra, valamint a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 1. melléklet 4. függelék A) és B) pontjában foglalt táblázatban felsorolt önálló belügyi szervekre, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban együtt: védett szervek), azok valamennyi foglalkoztatottjára.

2. § A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója a megbízhatósági vizsgálatokat követő büntetőeljárásokat lezáró jogerős, korrupciós tevékenységhez kapcsolódó marasztalást tartalmazó bírósági ítéleteket megküldi a védett szervek vezetőinek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül.

3. § A védett szervek vezetői intézkednek arra vonatkozóan, hogy személyi állományuk részére az illetékes parancsnok által megszabott körben és gyakorisággal, személyes adatok nélkül ismertetésre kerüljenek a 2. § alapján megküldött bírósági ítéletben foglaltak.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

1

Az 1. § a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 61. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére