• Tartalom

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról1

2014.04.16.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-ben az államot megillető társasági részesedések tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölöm ki.

2–3. §2

4. § Ez a rendelet 2014. április 15-én lép hatályba.

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére