• Tartalom

21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.02.04.

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A fermentáló üzem és a dohánygyártmány-adóraktár üzemeltetőjének az üzem területén kívül található, szárított dohány és fermentált dohány tárolására, raktározására alkalmas, regisztrált tárolójával azonos megítélés alá esik a fermentáló üzem és a dohánygyártmány-adóraktár által regisztrált olyan külföldi rendeltetési hely is, ahova a szárított dohány és a fermentált dohány írásbeli szerződés alapján kiszállításra kerül.”

2. § (1) A Kormányrendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez

A Kormányrendelet 1. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:
„V. Az 1/A. § szerinti
1. külföldi partner neve:
2. Magyarország területén kívüli teljesítési hely címe:
3. szerződés megkötésének ideje:”

2. melléklet a 21/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez

A Kormányrendelet 2. melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
„VI. Külföldi partner neve:”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére